Neem dierenwelzijn mee in stikstofdiscussie

De Dierenbescherming vindt dat het thema dierenwelzijn onderbelicht blijft in de discussie over de aanpak van het stikstofprobleem. En dat terwijl landbouwhuisdieren een hoofdrol spelen in deze kwestie. Er wordt slechts cijfermatig over ze gepraat: hoeveel uitstoot ze veroorzaken, hoeveel procent van de veestapel moet verdwijnen en wat dat betekent voor het bruto nationaal product.
Neem dierenwelzijn mee in stikstofdiscussie

In een brief aan de Tweede Kamer uiten we daarom onze zorgen en dragen we oplossingen aan om de stikstofdepositie te verlagen, zonder dat hiermee dierenwelzijn in het geding komt. Veel dreigt nu opgelost te worden met technologie zonder te kijken naar de effecten op het dierenwelzijn. Stallen potdicht maken en voorzien van een soort filters lijkt misschien een ideale oplossing, maar het is funest voor de dieren. Het klimaat in de stal blijft slecht en dieren zullen nooit buiten komen.

Koeien horen zoveel mogelijk buiten in de wei.

Koeien horen in de wei

Zo is het bijvoorbeeld geen goed idee alle koeien bij Natura 2000-gebieden in een afgesloten stal te huisvesten met een luchtwasser erop. Koeien horen zoveel mogelijk buiten in de wei. In een blog legde programmamanager veehouderij Bert van den Berg van de Dierenbescherming vorige week al uit dat weidegang een veel betere optie is om ammoniakuitstoot te beperken.

Kijk ook naar dierenwelzijn

De problematiek is nu urgent, maar staat niet op zichzelf. Het enkel aanpakken van de stikstofdepositie kan elders tot ongewenste negatieve effecten leiden. Daarom roepen we de Kamer op, niet alleen met de duurzaamheidsbril naar de problematiek te kijken, maar ook kritisch te zijn als het gaat om dierenwelzijn.