Nertsenhouderijen sluiten na mogelijke 'ruiming' beste oplossing

De regering kan om redenen van volksgezondheid besluiten dat alle nertsen op een met het coronavirus besmette nertsenfarm gedood moeten worden. Als dat gebeurt vindt de Dierenbescherming dat zo’n bedrijf meteen definitief gesloten moet worden. In Nederland is al besloten dat de nertsenhouderij ethisch onaanvaardbaar is en dat de 155 bedrijven op 1 januari 2024 hun poorten daarom sowieso moeten sluiten.
Nertsenhouderijen sluiten na mogelijke 'ruiming' beste oplossing

Dit voorjaar zijn op de farms zo’n vier miljoen nertsenpups geboren die in november worden vergast en gevild. Nertsen zijn ongeschikt om in de veehouderij te houden. De productie van het luxeproduct bont rechtvaardigt van geen kanten het houden van deze wilde dieren in kleine draadgazen kooitjes. Nu blijkt tot overmaat van ramp dat nertsen op Nederlandse nertsenfarms besmet zijn met het coronavirus en dat mens en nerts elkaar over en weer kunnen besmetten. Het voortijdig doden van deze diertjes lijkt nu steeds dichterbij te komen.


Gevolgen coronavirus

De gevolgen van de besmetting voor de nertsen varieert net als bij mensen van mild tot ernstig. Dieren kunnen longontsteking krijgen en uiteindelijk sterven. Op drie van de besmette bedrijven lijkt de infectie al langer aanwezig en nu af te nemen. Op een vierde bedrijf hebben nertsen ernstige longontsteking: deze dieren kunnen maar beter uit hun lijden verlost worden. De Dierenbescherming wil dat deskundigen adviseren over de dodingsmethode en dat een speciale commissie toezicht houdt op het proces, net als bij ruimingen bij andere dierziekten.

Reservoir van coronavirus

De risico’s voor omwonenden van nertsenfarms worden nog steeds klein geacht. Desondanks zien deskundigen liever niet dat nertsenhouderijen een reservoir van het coronavirus vormen, met het risico dat mensen of katten het virus op het bedrijf oplopen en naar buiten kunnen brengen.

De kans bestaat dat er nog meer farms zijn geïnfecteerd. Daarom worden de overige 151 farms tussen nu en komende vrijdag op het coronavirus getest. Als er een totaal overzicht is van de verspreiding van het coronavirus in de nertsenhouderij zal de overheid moeten besluiten of de nertsen moeten uitzieken, of zieke nertsen gedood moeten worden, of dat van nertsenfarms waar corona is aangetroffen alle nertsen voortijdig gedood en vernietigd worden.