"Neurowetenschappers, doe geen dierproeven!"

Vorige week doken undercoverbeelden op, gemaakt in het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) in Rijswijk. Hoewel de beelden van de behandeling en de omgang met de apen als schokkend worden ervaren, blijkt er geen duidelijke overtreding van regels. Dit is helaas gewoon de dagelijkse praktijk. De filmbeelden waren gisteren ook onderwerp van gesprek op de bijeenkomst van de Intergroup on the Welfare and Conservation of Animals, een groep van Europese parlementsleden.
"Neurowetenschappers, doe geen dierproeven!"

Om dit soort situaties als in Rijswijk te vermijden moeten de regels voor dierproeven worden aangescherpt. Ieder jaar worden in Europa meer dan 12 miljoen dieren voor onderzoek gebruikt. Maar dat dierproeven weinig opleveren wordt steeds meer schrijnend duidelijk.

Alzheimeronderzoek

Francesca Pistollato, onderzoeker bij het wetenschappelijk bureau van de Euopese Unie, spreekt zich expliciet uit over het falen van dierproeven in bijvoorbeeld onderzoek naar Alzheimer. Ze heeft het letterlijk over ‘een muntje opgooien’. De vele onderzoeken met dierproeven die de laatste 10 jaar zijn gedaan naar medicijnen bij Alzheimer, kunnen zo de prullenbak in, 99% heeft helemaal niets opgeleverd!

Een muis is geen mens

Ze benadrukt ook de onvergelijkbaarheid van Alzheimer bij een muis en een mens. Alzheimer is een ziekte die zich bij mensen over langere tijd ontwikkelt en manifesteert, die deels gekoppeld kan worden aan leefstijl en voeding. Dat kan helemaal niet nagebootst worden in een muis. Ook omdat de muis in het diermodel dat ingezet wordt voor onderzoek naar deze ziekte, al na enkele weken de ziekte heeft. Ze vraagt neurowetenschappers dapper te zijn en weg te stappen uit hun comfortzone van de traditionele dierproef. “Omarm de transitie naar alternatieven en werk samen met allerlei andere disciplines in de wetenschap om tot nieuwe inzichten en voor de mens goede oplossingen te komen. Oplossingen, die dieren geen pijn doen.

Dierenbescherming

Ook de Dierenbescherming vindt dat wetenschappers en onderzoekers zo snel mogelijk alternatieven moeten inzetten, om dierenleed te voorkomen. Dat Intergroup on the Welfare and Conservation of Animals neurowetenschappers (op Europees parlementsniveau) oproept om afstand te nemen van werkzaamheden met dierproeven vinden we een goede zaak. We blijven zelf ook lobbyen tegen dierproeven.