Niet meer naar paardenmarkten na bedreiging

Met de markt van Elst op 5 september start het seizoen van de grote paardenmarkten weer. In tegenstelling tot de eerste helft van het jaar, zijn we er niet zelf bij om eventuele misstanden in beeld te brengen. We zien ons hiertoe gedwongen omdat het voor onze medewerkers en vrijwilligers niet langer veilig is om op de markten aanwezig te zijn. Ging het in het begin nog om verbaal geweld van een aantal handelaren, de laatste tijd was het fysiek geworden. We vinden het dan ook niet langer verantwoord onze mensen hieraan bloot te stellen. Dit betekent echter niet dat we onze strijd tegen de paardenmarkten opgeven.

Spugen en slaan

Sinds begin 2016 heeft de Dierenbescherming diverse paardenmarkten in beeld gebracht en getoetst aan wet- en regelgeving. Het resultaat was schrikbarend. Geen enkele paardenmarkt voldeed aan de regels. Onze verslagen hebben veel discussie opgeleverd en hadden onder meer kamervragen door de Partij voor de Dieren tot gevolg. De groeiende kritische belangstelling voor het welzijn van de paarden op de markten resulteerde er helaas ook in dat er door sommige paardenhandelaren een steeds dreigendere en agressieve houding werd aangenomen richting medewerkers van de Dierenbescherming. Van verbale dreigingen en agressieve lichaamstaal in het begin, naar spugen, klappen op de rug, met de vuisten dreigen en met paarden op ze in proberen te lopen aan het eind.

Andere aanpak paardenmarkten

Wij vinden het niet langer verantwoord om onze medewerkers aan bovengenoemde risico's bloot te stellen en zien ons dus gedwongen te stoppen met het zelf bezoeken en in beeld brengen van paardenmarkten. Dit is geen overwinning voor de kwaadwillende handelaren, maar dwingt ons wel onze aanpak aan te passen. Met het reeds verzamelde materiaal blijven we politiek, gemeenten waar paardenmarkten worden georganiseerd, en publiek wijzen op de misstanden met als doel om een einde te maken aan het dierenleed dat paardenmarkten in de huidige vorm met zich meebrengen. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat niet alleen op de markten zelf, maar ook in het wereldje daaromheen veel misgaat. We gaan onze aandacht de komende tijd dan ook extra op deze situaties richten.

Toezicht op paardenmarkten

Helaas zijn we zelf dus niet meer aanwezig op de paardenmarkten, maar dat betekent niet dat er geen toezicht is. Er is de verantwoordelijke marktmeester, op iedere markt is minimaal een dierenarts aanwezig en de NVWA is de officiële toezichthouder bij paardenmarkten. Ook bezoekers hebben hierbij een rol. Mochten die misstanden zien, dan adviseren we ze om niet zelf in gesprek te gaan met de handelaren, maar een van de bovengenoemde partijen op de hoogte te brengen of direct te bellen met het landelijk meldpunt 144.

De NOS bericht ook over de kwestie. Je leest er hier meer over.