Niet meer voor de lol op wilde dieren jagen? Dat bepaal jij!

In de Eerste Kamer werd afgelopen dinsdag gestemd over het afschaffen van de vrij bejaagbare soortenlijst. Op deze lijst staan de houtduif, wilde eend, haas, konijn en fazant. Met een nipte meerderheid werd deze motie helaas verworpen.
Femmie Smit

Door: Femmie Smit Programmamanager In het Wild Levende Dieren

Niet meer voor de lol op wilde dieren jagen? Dat bepaal jij!

Voorstanders plezierjacht

Er stemden 36 kamerleden voor de motie (PvdA, GroenLinks, SP, 50PLUS, OSF, PvdD en PVV en kamerlid Prast van D66) en 38 tegen de motie (VVD, CDA, D66, ChristenUnie en SGP). Deze laatst genoemden willen dus de vrije jacht op wilde dieren behouden. De jacht op deze soorten vindt plaats zonder enig structureel toezicht en zonder direct aantoonbare reden. Hoeveel dieren er zijn (aan)geschoten en er nog aanwezig zijn, moet men wel bijhouden. Maar hoe betrouwbaar gegevens zijn als zij zijn aangeleverd door de jagers zelf – is natuurlijk maar zeer de vraag. Wat mij betreft is deze vorm van vrije jacht niet meer van deze tijd en oh wat had ik graag die vrije jachtlijst afgeschaft gezien.


Zorg voor verschil, ga stemmen!

Wie weet is de aankomende ronde Provinciale Statenverkiezingen hèt moment om dit wel voor elkaar te krijgen. Immers, zij wijzen straks weer een nieuwe Eerste Kamer aan. Met een net iets gunstigere samenstelling van de Eerste Kamer, zou deze motie er wel doorheen komen. Wil jij ook af van de meedogenloze drijfjachten op hulpeloze hazen in het veld? Stem dan op 20 maart op partijen die deze motie wèl steunden!

Voor de lol jagen

Het jagen op dieren voor de lol, of het nu in Afrika is of in Nederland, dat wil niemand – zou je zeggen. Toch is het in Nederland gewoon toegestaan. Onder voorwaarden weliswaar, en op een beperkt aantal soorten. Maar toch…. Het is jagen voor de lol, met als nevendoel het opeten van het dier èn het voorkomen van schade. De Dierenbescherming pleit al jaar en dag tegen deze jacht voor plezier – en is van mening dat het doden van dieren enkel te rechtvaardigen is, als er sprake is van serieuze schade aan eigendommen èn deze schade niet te voorkomen is met diervriendelijkere alternatieven.

Het ultieme stukje scharrelvlees?

Het goedpraten van het doden van dieren in het wild door dit ‘het ultieme stukje scharrelvlees’ te noemen, vinden wij kolder. Dieren in het wild hebben al uitdagingen genoeg voor hun kiezen. Daar hoeft afschot voor op het bord van de mens, om zo een stukje schuldgevoel richting de plofkippen weg te kopen, echt niet bij. Je ontneemt met de jacht op kleine wilde dieren ook nog eens het natuurlijke voedsel van wilde roofdieren en aaseters, die daar afhankelijk van zijn. Dat zijn wij zeker niet. De supermarkten liggen vol – en er zijn vleesvervangers te over. Met andere woorden, laat wilde dieren zoveel mogelijk met rust.

Politieke discussie

De politiek worstelt ook al een tijd met de lijst vrij bejaagbare soorten. Was deze bijna afgeschaft ten tijden van de komst van de nieuwe Wet natuurbescherming in 2016 – zo kwam die toch halsoverkop terug na een flinke lobby en waarschijnlijk dreiging vanuit de jagerswereld. Immers, met het afschaffen van de wildlijst ontneem je de jagers hun plezier, en zijn het enkel gratis krachten van de overheid geworden die zich inzetten om schade te bestrijden via afschot. Hoewel niet met zoveel woorden gezegd, is het duidelijk dat zij die rol als gratis schadebestrijder enkel op zich nemen als daar de kers op de taart, namelijk jacht voor de lol, wel bij zit.

Motivatie om te jagen

Uit onderzoek blijkt dat de intrinsieke motivatie om te jagen op wild op de jachtlijst anders ligt dan de motivatie om te jagen om schade te bestrijden. Jagen op de dieren op de wildlijst komt volgens de jagers voort uit liefde voor de natuur, benutten van wild en het plezier in het samen optrekken, terwijl men schade bestrijdt uit plichtsbesef. En iets doen uit plichtsbesef is toch beduidend minder lollig dan het schieten op dieren voor het plezier, zo blijkt ook uit een recente blog in de Boerderij. Dit komt o.a. omdat er complexere regelgeving is gekoppeld aan schadebestrijding. Bijvoorbeeld dat dieren bij schade niet gedood mogen worden, tenzij je alternatieve maatregelen hebt ingezet en deze niet afdoende hebben geholpen. Eigenlijk juist precies de voorwaarden die wij logisch vinden en die respectvol zijn richting het wilde dier.


Stemmen dus!

Welnu, is het dan verstandig om als overheid de jacht voor plezier af te schaffen als je daarmee je gratis schadebestrijders mogelijk verliest? Ik vind van wel. Jagers kun je vervangen door professionele schadebestrijders die ook motivatie halen uit het inzetten van diervriendelijkere alternatieven. Die afschot echt enkel inzetten als laatste redmiddel. Het kost wellicht wat meer, maar ik weet zeker dat het èn tevreden klanten geeft èn minder dierenleed. Het systeem heeft zich in Flevoland bewezen. Het vereist een provinciale visie, waar investering en innovatie in faunabeheer om schade te voorkomen centraal staat. En het zorgt er in elk geval voor dat jagen voor de lol, om ook schadebestrijding uitgevoerd te krijgen, niet meer nodig is. Ik zeg: stem 20 maart op partijen die tegen de jacht zijn voor lol, want ook zonder jacht voor plezier zijn er oplossingen voor conflicten tussen mensen en wilde dieren!

Wie weet is de aankomende ronde Provinciale Statenverkiezingen hèt moment om dit wel voor elkaar te krijgen. Immers, zij wijzen straks weer een nieuwe Eerste Kamer aan. Met een net iets gunstigere samenstelling van de Eerste Kamer, zou deze motie er wel doorheen komen. Wil jij ook af van de meedogenloze drijfjachten op hulpeloze hazen in het veld