Nog dit jaar einde bontfokkerij in Nederland

De Dierenbescherming is blij dat er nu na zoveel jaren van strijd in december van dit jaar een einde komt aan de bontfokkerij in Nederland. Er was al door de overheid besloten dat het houden van nertsen in Nederland per 1 januari 2024 niet langer is toegestaan. De nertsenhouderij is vanuit het oogpunt van dierenwelzijn onaanvaardbaar. Nu nertsen zeer gevoelig blijken voor het coronavirus en er voortdurend nertsenfarms met corona besmet raken, besluit de overheid vanwege het risico voor de volksgezondheid niet tot 2024 te wachten met het beëindigen van de nertsenhouderij. Zij gaat nu al over tot sluiting. Het is triest dat het coronavirus hiervoor nodig is, maar zo komt er wel drie jaar eerder dan gepland een eind aan heel veel dierenleed.
Nog dit jaar einde bontfokkerij in Nederland

Dieren voor hun vacht houden is nergens voor nodig

Vroeger werd bont in koude tijden door mensen gebruikt om zich warm te houden. Tegenwoordig zijn er prima warme jassen te maken zonder dat hiervoor dieren gedood hoeven te worden. Bont wordt dan ook al vele jaren alleen nog gedragen door mensen omdat ze het mooi vinden en als het in de mode is. Dat vinden wij geen argumenten om pelsdieren uit het wild te vangen, of ze in gevangenschap te fokken en te doden.

De nerts is volstrekt ongeschikt om in gevangenschap te houden.

Nerts ongeschikt om te houden

Daar komt nog eens bij dat de nerts volstrekt ongeschikt is om in gevangenschap te houden. De nerts is namelijk een wild, niet gedomesticeerd roofdier. Van nature leven nertsen alleen in een groot territorium bij stromend water waarin ze op vissen jagen. Alleen in de paartijd komen nertsen bij elkaar om zich voort te planten. Het teefje verzorgt daarna haar jongen. In de bontfokkerij wordt de nerts in draadgazen kooitjes gehouden. Een nestbox om de jongen in te werpen, een plateautje om op te zitten en een stukje regenpijp om door heen te kruipen kunnen niet verhinderen dat de nerts ernstig lijdt onder ruimtegebrek, afwezigheid van zwemwater, verveling en andere zaken als gevolg van fokkerij en gevangenschap.

Lange strijd voor nertsenfokverbod

De Dierenbescherming heeft zich vele jaren ingezet voor een verbod op de bontfokkerij. Zo hebben we, samen met enkele andere dierenwelzijnsorganisaties, in 1981 het Anti Bont Comité (het tegenwoordige Bont voor Dieren) opgericht en deze organisatie vele jaren met raad en daad bijgestaan. Er is een lange strijd gevoerd, omdat het bij bontproductie om grote economische belangen gaat. Toch bleef die strijd niet zonder succes. In 1997 werd besloten het houden van vossen en chinchilla’s voor bont met een overgangstermijn van 10 jaar per 2007 te verbieden. In 1998 nam de Tweede Kamer een motie aan dat ook de nertsenfokkerij verboden moest worden. Het duurde echter nog tot 2013 voordat het Christa van Velzen van de SP en Harm Evert Waalkens van de PvdA lukte om een initiatiefwet door de Tweede en Eerste Kamer te loodsen om de nertsenfokkerij, met een overgangstermijn tot 2024, daadwerkelijk te verbieden. De motie van Laura Bromet van GroenLinks en Jaco Geurts van het CDA om tot een regeling te komen om nertsenhouders te laten stoppen, gaf deze zomer het laatste zetje.

Elk jaar in november worden de nertsen gedood en van hun bontvacht ontdaan. Dit jaar zal dit ook gebeuren, maar daarna mogen de nertsenfokkers niet verder fokken, maar moeten ze definitief stoppen met het houden van nertsen.

Corona versnelt einde nertsenfokkerij

Nertsen blijken zeer gevoelig voor corona. Al meer dan 40 van de circa 130 nertsenfarms in Nederland zijn hierdoor besmet geraakt. Die bedrijven worden daardoor een reservoir van het coronavirus en kunnen zo een gevaar vormen voor de volksgezondheid. Met corona besmette nertsenfarms moeten daarom van de overheid ‘geruimd’ worden. Dat betekent dat alle nertsen op een besmette farm worden gedood. De niet besmette nertsenfokkerijen moeten aan extra veiligheidseisen voldoen om het coronavirus buiten de deur te houden. Ondanks dat raken er steeds meer fokkerijen besmet. Daarom heeft de overheid op advies van deskundigen op het vlak van volks- en diergezondheid nu besloten dat niet tot 1 januari 2024 wordt gewacht met het beëindigen van de nertsenfokkerij. Elk jaar in november worden de nertsen gedood en van hun bontvacht ontdaan. Dit jaar zal dit ook gebeuren, maar daarna mogen de nertsenfokkers niet verder fokken, maar moeten ze definitief stoppen met het houden van nertsen.

Het is wel triest dat het coronavirus nodig was om hier te komen, maar we zijn blij dat er nu eindelijk een einde komt aan het jaarlijkse leed van miljoenen nertsen in de Nederlandse nertsenfokkerij.