NVWA pleit voor verbod ritueel slachten

Het ritueel slachten van dieren, in het bijzonder runderen, moet uit oogpunt van dierenwelzijn worden verboden. Dat stelt het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering (Buro) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De Dierenbescherming pleit al jaren voor zo’n verbod.
NVWA pleit voor verbod ritueel slachten

Het advies van Buro (onderdeel NVWA) is onderdeel van een rapport over allerlei zaken in de roodvleessector. Dit rapport bevat ook een pleidooi om te stoppen met onbedwelmd slachten, in het bijzonder bij runderen. Het advies om het ritueel slachten te verbieden is uitgebracht aan staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken en minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


In 2012 sloot de toenmalige Staatssecretaris van Landbouw – Bleeker - een convenant met Joodse en Islamitische organisaties, met daarin de afspraak dat onbedwelmd slachten altijd in aanwezigheid moet gebeuren van een keuringsdierenarts van de NVWA en dat onbedwelmd geslachte dieren binnen 40 seconden hun bewustzijn kwijt moeten zijn en anders alsnog bedwelmd moeten worden. De Dierenbescherming heeft dat convenant indertijd sterk bekritiseerd (zie bijvoorbeeld de brief die wij stuurden aan de 1e Kamer). Wij zijn dan ook verheugd dat de NVWA nu bij de verantwoordelijk bewindslieden aandringt op een verbod van onbedwelmd slachten uit oogpunt van dierenwelzijn en daarmee ons gelijk geeft.

Verbod ritueel slachten voor alle dieren

Overigens stelt de NVWA dat het fixeren, op de rug kantelen en onbedwelmd slachten vooral bij runderen tot ernstige welzijnsproblemen leidt, daarmee suggererend dat dit bij schapen en geiten minder erg zou zijn. De Dierenbescherming meent dat niet alleen voor runderen, maar voor alle dieren uit oogpunt van dierenwelzijn onbedwelmd slachten verboden zou moeten worden. Ook dieren zoals schapen ervaren stress en pijn, alleen tonen zij hun angstreactie minder dan runderen (als een schaap op de rug wordt gedraaid, houdt het zich meestal stokstijf; een natuurlijke reactie uit angst gegrepen te worden door een roofdier).