Onderzoek naar heffing op dierproeven

Er komt onderzoek naar hoe prijsprikkels kunnen bijdragen aan het verminderen van dierproeven, zo is dinsdag in de Tweede Kamer besloten. Dat is goed nieuws want dit idee is de afgelopen 15 jaar al vaak aan de orde geweest. Het moet zeker ook in Europees verband bekeken worden.

Onderzoek naar heffing op dierproeven

Het stimuleringsprogramma Transitie Proefdiervrije Innovatie, waarmee de overheid alternatieven voor proefdieronderzoek bevordert, heeft er nog niet toe geleid dat het gebruik van proefdieren stagneert, zo bleek uit het onlangs verschenen jaarverslag van de NVWA juist een toename van het gebruik van proefdieren.


Belonen dierproefvrij onderzoek

Het belonen van dierproefvrij onderzoek en het belasten van onderzoek waar wel dieren voor worden gebruikt zou goed kunnen passen in het lopende programma van de overheid. In Groot-Brittannië wordt al gewerkt met een belastingmaatregel. Instellingen die dierproeven doen, betalen belasting, waarbij geldt: hoe groter de instelling en dus hoe meer dieren er worden ingezet, hoe meer geld er betaald moet worden. Van de opbrengst van deze belasting, wordt- na aftrek van kosten voor het inspectie-apparaat dat de dierproeven beoordeelt – alternatief onderzoek gesubsidieerd.

Het besluit van de Kamer is het gevolg van een motie van William Moorlag (PvdA). De motie kreeg brede steun van de PvdA, D66, CDA, CU, SP, Denk PvdD SGP, CDA, CU en FvD.