Onderzoek naar verbeteren varkenswelzijn levert Gerrit van Putten prijs op

Voor zijn jarenlange inzet in onderzoek om het welzijn van landbouwhuisdieren te verbeteren, ontving Gerrit van Putten een onderscheiding van het in Zwitserland gevestigde Internationale Gezelschap voor Landbouwhuisdieren (IGN). Gedreven onderzoekers, zoals Van Putten, hebben veel voor dieren betekend. Een felicitatie waard!
Elly von Jessen

Door: Elly von Jessen Programmamanager Diervriendelijk Ondernemen

Onderzoek naar verbeteren varkenswelzijn levert Gerrit van Putten prijs op

Van Putten was actief lid van de Commissie Intensieve Veehouderij van de Dierenbescherming. Deze Commissie beschreef op een wetenschappelijke basis de welzijnsproblemen en droeg oplossingen aan om het welzijn van dieren te verbeteren. In 1990 ontving Van Putten een eremedaille van de Dierenbescherming voor zijn werk en in 1994 ontving hij een koninklijke onderscheiding.

IGN (Internationale Gesellschaft für Nutztierhaltung) reikt de onderscheiding uit aan Van Putten voor zijn jarenlange inzet en onderzoek om het welzijn van landbouwhuisdieren te verbeteren. IGN bevordert op een wetenschappelijke basis goede huisvesting, fokkerij, voeding en behandeling van landbouwhuisdieren. Door middel van onderzoek en uitwisseling van kennis worden oplossingen aangedragen voor een diervriendelijker veehouderij.

Tussen de varkens in de veewagen

Van Putten werkte bij het Instituut voor Veeteeltkundig onderzoek in Zeist, later onderdeel van Wageningen Universiteit. Vanuit zijn werk als onderzoeker op het gebied van toegepaste ethologie zette hij zich ruim 35 jaar met hart en ziel in voor het verbeteren van het dierenwelzijn. Al in de jaren zestig stelde hij de welzijnsproblemen van dieren in de intensieve veehouderij aan de kaak. Om te ervaren wat varkens meemaken als ze worden getransporteerd, liet hij zich met varkens opsluiten in een veewagen en reed met ze mee. Ook ging hij midden tussen de varkens in de stal zitten. Deze persoonlijke ervaringen nam hij mee in zijn onderzoek naar het gedrag van varkens, met als doel te meten hoe het met hun welzijn was gesteld en om adviezen te geven voor een diervriendelijker huisvesting. Zo stond van Putten 25 jaar geleden aan de basis van groepshuisvesting van zeugen. Deze groepshuisvesting is inmiddels sinds 2008 verplicht in Europa. Van Putten was zeer gedreven en kaartte geregeld in het openbaar de welzijnsproblemen in de varkens- en melkveehouderij aan. Dit tegen het zere been van de sector en het toenmalige Ministerie van Landbouw; hij kreeg zelfs twee maal een spreekverbod opgelegd door de Minister.Gedreven onderzoekers zoals van Putten hebben veel betekend voor dieren. Dierenwelzijnsproblemen moeten eerst worden gesignaleerd en vervolgens zoveel mogelijk wetenschappelijk worden onderbouwd. Vervolgens vinden pas veranderingen plaats in regelgeving en beleid. Wij feliciteren de heer van Putten van harte met zijn mooie onderscheiding!