Online handelsplaatsen: 'Kijk uit met aankoop dieren'

Online handelsplaatsen als Marktplaats en Speurders gaan hun gebruikers erop wijzen voorzichtig te zijn met de aan- en verkoop van dieren. Zij doen dit om impulsaanschaf via internet in te perken. De Dierenbescherming juicht deze handreiking toe.
Online handelsplaatsen: 'Kijk uit met aankoop dieren'

De grootste internetaanbieders Marktplaats, Speurders, 2dehands, Marktplaza en Marktnet hebben afspraken gemaakt om hun gebruikers te waarschuwen voor impulsaankopen van dieren via internet. Dat laat staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Melden verdachte en illegale praktijken

De handelsplaatsen gaan hun gebruikers onder meer informeren over de aanschaf van dieren en verwijzen daarbij naar informatie van officiële instanties, zoals LICG, over het houden van dieren, waarbij uitgebreid aandacht is voor voeding, verzorging, huisvesting en kosten die met het houden van een huisdier gemoeid zijn.

De online handelsplaatsen verwijzen ook naar de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voor een actueel overzicht van regels voor handel in en houden van dieren. Verder attenderen ze hun gebruikers op de mogelijkheid verdachte en illegale handelspraktijken met dieren te melden via het landelijk meldnummer 144.

Internetrecherche

De NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) onderzoekt de mogelijkheden om te participeren in inbreukprogramma’s van de online handelsplaatsen, zodat zij de mogelijkheid heeft om verdachte en illegale handelsadvertenties te verwijderen. Daarnaast past de NVWA internetrecherche toe.

Er zal tenminste eens per jaar overleg plaatsvinden tussen de Dierenbescherming en de meewerkende handelsplaatsen, Landelijk Informatie-Centrum Gezelschapsdieren, Platform Verantwoord Huisdierenbezit, Dibevo, NVWA en Economische Zaken.

Andere handelsplaatsen worden van harte uitgenodigd om deze afspraken over te nemen en zich aan te sluiten bij het overleg.