Ook vogels dupe van afschot edelherten Oostvaardersplassen

De inzet is helder – maak gezonde dieren niet dood! -, maar de juridische haarkloverij is uitermate verwarrend: gisteren boog de rechtbank in Lelystad zich namelijk opnieuw over een verzoek van onder andere Fauna4Life en Dierbaar Flevoland om het schieten van edelherten in de Oostvaardersplassen te schorsen. Er lopen heel veel verschillende bezwaren, die allemaal de harde maatregelen die de Provincie in het gebied wil laten uitvoeren aanvechten.
Ook vogels dupe van afschot edelherten Oostvaardersplassen

Vorige week was de teleurstellende uitspraak in onze zaak bij de rechtbank Midden-Nederland en deze week hebben de specialisten en de advocaat van de Dierenbescherming ons fundamentele bezwaar tegen de plannen met de Oostvaardersplassen toegelicht ten overstaan van een bezwarencommissie bij de provincie Flevoland. Deze moet uiterlijk 8 januari aan Gedeputeerde Staten rapporteren.

Vogels rondom een heckrundDe vogels in de Oostvaardersplassen dreigen ook de dupe te worden van de massale slachtpartij onder de edelherten.

Enorme onrust onder vogels

Het bezwaar van gisteren ging over de vraag welk effect het schieten en opjagen van de edelherten zal hebben op de andere dieren in het gebied, met name de vogels. Volgens vele deskundigen kan de massale slachtpartij onder edelherten ook leiden tot enorme onrust, stress en zelfs compleet verdwijnen van vogels. De rechter doet uiterlijk over twee weken uitspraak. Tot die tijd mag niet worden begonnen met het afschieten van de 1.830 edelherten.

De vele goede argumenten die de laatste tijd zijn ingediend bij rechters en de bezwarencommissie van de provincie worden hopelijk voldoende gehoord door de verantwoordelijken bij de provincie Flevoland: aan hen is het laatste woord.