Opnieuw 5 jaar steun van Nationale Postcode Loterij

"Dankbaar, trots en blij", dat zijn de woorden die Co'tje Admiraal, directeur van de Dierenbescherming, gebruikt bij het lezen van het bericht van de Nationale Postcode Loterij, waarin ze bekendmaakt onze organisatie opnieuw voor 5 jaar te steunen bij ons werk. "In tijden van grote onzekerheid is zo'n commitment van de Postcode Loterij van extra waarde. Daarbij wil ik natuurlijk ook de deelnemers aan de loterij bedanken, deze steun is alleen dankzij hen mogelijk. De verlenging van onze samenwerking en de toekenning van het fantastische bedrag van 1,8 miljoen voor dit jaar geeft ons het vertrouwen dat we ons ook de komende jaren in kunnen blijven zetten voor hulp aan dieren en een diervriendelijke maatschappij".
Opnieuw 5 jaar steun van Nationale Postcode Loterij
Co'tje Admiraal: "De verlenging van onze samenwerking en de toekenning van het fantastische bedrag van 1,8 miljoen voor dit jaar geeft ons het vertrouwen dat we ons ook de komende jaren in kunnen blijven zetten voor hulp aan dieren en een diervriendelijke maatschappij".

25 jaar samenwerking

Al sinds 1996 ontvangen we jaarlijks een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij voor ons werk. Mede hierdoor kunnen we ieder jaar duizenden dieren vervoeren, opvang en verzorgen, herplaatsen of hun vrijheid teruggeven. Ook staan we mens en dier bij op momenten dat het zelf even niet lukt met bijvoorbeeld Dierenbuddy en helpdesk hulpverleners. Daarnaast draagt het bij aan ons minder zichtbare, maar niet minder belangrijke werk zoals het lobbyen voor betere wet- en regelgeving voor dieren in Nederland en Europa, onderzoek naar inzet van diervriendelijke alternatieven bij onder andere wildbeheer en dierproeven en bij onze inspanningen voor een diergerichte, duurzame veehouderij. We zijn er erg trots op dat, nadat de samenwerking door hen is geëvalueerd, de Raad van Commissarissen van de Nationale Postcode Loterij heeft besloten deze voort te zetten.

Samen maken we diervriendelijk vanzelfsprekend

Mede dankzij de samenwerking met de Nationale Postcode Loterij kunnen we de komende jaren door met ons werk voor de dieren. Daarbij zet de Dierenbescherming extra in op het voorkomen van dierenleed. Het redden van dieren blijven we natuurlijk doen, maar hoe mooi zou het zijn als dat steeds minder vaak nodig is omdat mensen, bedrijven en bestuurders het belang van dieren als vanzelfsprekend meenemen in hun denken en doen