Opnieuw pleidooi voor deltaplan veehouderij

De stoet mensen en instanties die pleit voor een radicale ommezwaai in de veehouderij wordt in rap tempo langer en imposanter. Ook Hans Mommaas, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving vindt, net als de Dierenbescherming, dat er een deltaplan voor de landbouw moet komen. Dit zei hij gisteren in het tv-programma De Monitor. “We kunnen niet zo doorgaan. We fietsen van het ene incident naar het andere. We zijn bezig met pleisters plakken,” aldus Mommaas.
Opnieuw pleidooi voor deltaplan veehouderij

Vanochtend haalde De Volkskrant eveneens de woorden van Mommaas aan in een stuk over een onderzoek van de Groene Amsterdammer waaruit zou blijken dat boeren nu ook sjoemelen met varkens en kippen. Zo’n dertig procent van de ruim vijfhonderd varkens- en kippenboeren die de afgelopen drie jaar werden gecontroleerd door de NVWA, hield meer dieren dan waarvoor ‘dierproductierechten’ waren afgegeven. De Dierenbescherming wijst al jaren op de structurele systeemfouten in de Nederlandse vee-industrie. De oproep om tot een deltaplan voor de veehouderij te komen, krijgt nu steeds meer bijval. Vorige maand nog was het de Raad voor de Leefomgeving die onomwonden stelde dat we in Nederland fors minder vee moeten gaan houden en ook beduidend minder dierlijke producten zouden moeten consumeren.

Zo’n dertig procent van de boeren die de afgelopen drie jaar werden gecontroleerd door de NVWA, hield meer dieren dan waarvoor ‘dierproductierechten’ waren afgegeven.

Koplopers in duurzaamheid koesteren

Al eerder deed een SER-commissie onder voorzitterschap van Ed Nijpels voorstellen om het roer in de vee-industrie om te gooien. Nijpels stelde voor om de groep koplopers op het gebied van duurzaamheid te koesteren, dit mét financiële steun. In januari 2017 verscheen ook al een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat opriep tot een fikse matiging van de productie en consumptie van dierlijke producten.

Ook de RIVM roept op tot een fikse matiging van de productie en consumptie van dierlijke producten

Druk op minister van Landbouw

De noodzaak is duidelijk, net als de adviezen. Het huidige kabinet kan volgens de Dierenbescherming niet op haar handen blijven zitten. Minister Carola Schouten van Landbouw heeft al diverse keren aangekondigd dat zij voor de zomer met een nadere uiteenzetting van haar beleid komt. Dat wordt nog spannend, want in het regeerakkoord staat helaas dat het kabinet geen volumebeperkende maatregelen wil en ook in de pas wil blijven lopen met Europa. Toch wordt de druk op Schouten onmiskenbaar steeds groter.