Oproep aan Makro: stop met verkoop van levende kreeften en krabben

De Dierenbescherming en dertien andere dierenbeschermings- en dierenrechtenorganisaties hebben de handen ineengeslagen en roepen groothandel Makro op te stoppen met de verkoop van levende kreeften en krabben. In een gezamenlijke brief worden wetenschappelijke onderzoeken aangehaald waaruit blijkt dat ze pijn, angst en stress kunnen ervaren. Door levende kreeften en krabben te verkopen, werkt Makro onbedoeld mee aan ernstige dierenmishandeling en de pijnlijke doding van onschuldige dieren.
Oproep aan Makro: stop met verkoop van levende kreeften en krabben

Initiatiefnemers van de oproep zijn de Vissenbescherming en Stichting Dierbewustleven. In de brief betogen zij aan de hand van verwijzingen naar tal van onderzoeken dat niet alleen gewervelden, maar ook ongewervelde dieren en in het bijzonder kreeften en krabben over een pijnsysteem beschikken en angst kunnen ervaren. In de Wet dieren staat dat hier rekening mee moet worden gehouden, terwijl dit bij de huidige wijze van vangen, vervoeren, houden en doden op geen enkele wijze gebeurt.Ernstige welzijnsaantasting
Zo leven kreeften in de natuur in diep, donker water op de bodem. Ze vermijden licht en zijn er zelfs bang voor. Bij Makro worden de dieren, veelal met vastgetapete scharen, in kale homaria met veel soortgenoten bij elkaar en in het licht, vastgehouden tot ze uiteindelijk verkocht en meegenomen worden. De omstandigheden waarin de dieren verkeren, staan ver af van de leefwijze in hun natuurlijke omgeving en moeten als een ernstige aantasting van hun welzijn worden beschouwd.

Levend koken
Ook is er geen controle op de omstandigheden waarin de dieren na verkoop terechtkomen en de manier waarop zij worden gedood. Makro adviseert op haar website om kreeften levend in kokend water te doen. Maar tijdens het koken hebben de dieren minutenlang duidelijk waarneembare pijn. Door levende kreeften en krabben te verkopen werkt Makro dus helaas, onbedoeld, mee aan ernstige dierenmishandeling en de pijnlijke doding van onschuldige dieren. “Het zou heel mooi zijn als Makro besluit om hiermee te stoppen. Het is een krachtig signaal en een stimulans om tot een andere behandeling van deze dieren te komen," aldus Ton Dekker, voorzitter van de Stichting Vissenbescherming in de brief.

Je leest de brief aan de Makro hier.