Oproep aan minister om kooien in veehouderij te verbieden

Elf organisaties, waaronder Compassion in World Farming, de Dierenbescherming, Wakker Dier en Varkens in Nood, roepen landbouwminister Carola Schouten op zich in Nederland en de EU in te zetten voor een einde aan het gebruik van kooien in de veehouderij. De organisaties steunen het succesvolle Europees burgerinitiatief ‘Stop de kooien’ dat in het afgelopen jaar door 1,4 miljoen Europeanen werd ondertekend.
Oproep aan minister om kooien in veehouderij te verbieden

Dinsdag maken de organisaties ook het aantal gevalideerde Nederlandse handtekeningen bekend: 153.958. Nooit eerder ontving een Europees burgerinitiatief zoveel Nederlandse handtekeningen, bijna vier keer het benodigde aantal voor een nationaal burgerinitiatief.

Bert van den Berg, programmamanager veehouderij van de Dierenbescherming: “Het Europees burgerinitiatief ‘Stop de kooien’ laat zien dat heel veel mensen in Nederland en in de rest van de EU vinden dat dieren niet in kooien gehouden horen te worden. Minister Schouten kan Europees aandringen op het zo snel mogelijk uitfaseren van kooisystemen. Maar ook in eigen land is er nog werk aan de winkel. Zo zijn er nog steeds koloniekooien voor kippen en kraamkooien voor zeugen. De alternatieven voor dit soort kooisystemen zijn er, de minister moet ze ondersteunen en de kooisystemen verbieden.”

Alternatieven zijn voorhanden

In de Europese veehouderij zitten honderden miljoenen dieren opgesloten in kooien. In Nederland gaat het om kippen, konijnen en zeugen. In andere EU-lidstaten betreft het onder andere ook kwartels, eenden en ganzen. De dieren hebben zeer beperkte bewegingsvrijheid en bijna geen mogelijkheid voor hun natuurlijke gedrag. Het dierenleed is zeer ernstig. Voor alle diersoorten zijn al alternatieve commerciële systemen in gebruik die beter dierenwelzijn garanderen, zoals vrije uitloop.

Wetgeving is noodzakelijk

De organisaties benadrukken in hun brief (pdf) het belang van Europese wetgeving, zodat de huidige trend naar een kooivrije veehouderij versneld kan worden.

De Nederlandse overheid hoeft niet op de Europese wetgeving te wachten. Eerder verbood Nederland al de verrijkte kooi voor kippen. Naar voorbeeld van Duitsland kan zij ook de koloniekooi voor kippen verbieden. En diverse Nederlandse varkensfokkers hebben al zogeheten vrijloopkraamhokken. Minister Schouten kan de laatste onderzoeken ter optimalisatie van deze vrijloopkraamhokken steunen, waarna deze verder in de Nederlandse varkenshouderij uitgerold kunnen worden en de kraamkooi voor zeugen kan verdwijnen. Ook in de Nederlandse konijnenhouderij zijn er al alternatieven voor de daar vanouds gebruikelijke kooisystemen.

Deze kippen verblijven in verrijkte kooien.

Grote Europese dierenwelzijnscampagne

'Stop de kooien' is één van de grootste dierenwelzijnscampagnes ooit; meer dan 150 organisaties uit heel Europa doen mee. Initiatiefnemer is Compassion in World Farming (CIWF). Het burgerinitiatief roept de Europese Commissie op om een einde te maken aan het gebruik van kooien in de veehouderij voor moedervarkens, legkippen, konijnen, kalveren, eenden, ganzen en kwartels vanwege het grote dierenleed. De oproep is breed gesteund: in 18 Europese landen werd de drempel voor het vereiste aantal handtekeningen overschreden.

In het najaar zal het definitieve en geverifieerde aantal steunbetuigingen aan de Europese Commissie worden aangeboden, die verplicht is met een reactie te komen. Ook het Europees Parlement zal het voorstel om alle kooien in de veehouderij te verbieden bespreken.