Opvang ontbreekt in aanpak bijtincidenten

De aanpak van bijtincidenten door risicovolle honden staat deze week op de politieke agenda. Vanochtend sprak de vaste Kamercommissie met minister Schouten onder andere over het pakket van maatregelen dat zij voorstelt om bijtincidenten tegen te gaan. De Dierenbescherming is blij met de integrale aanpak, maar mist in haar maatregelen aandacht voor de opvangcentra die dagelijks met risicovolle honden te maken hebben.
Opvang ontbreekt in aanpak bijtincidenten

Géén algemeen fok en -houdverbod

De minister wil niet alleen op kunnen treden nadat een bijtincident heeft plaatsgevonden, maar ook preventief. Bij het fokken van honden worden er niet collectief hondenrassen in de ban gedaan, maar er wordt gekeken naar context, foklijnen en individuele situaties. Daar zijn we als Dierenbescherming blij mee. Ook neemt zij maatregelenom kennis en kunde van de fokker, eigenaren van honden en toezichthouders te vergroten.

Kennis bundelen, ernstige problemen centraliseren

Kamerlid Tjeerd De Groot van D66 pleitte voor het oprichten van een expertisecentrum waar ook complexe honden opgevangen kunnen worden. De Groot: “D66 wil dat de honden met gerichte kennis in een veilige en rustiger omgeving worden opvangen. Voor D66 staat voorop dat de medewerkers niet in gevaarlijke situaties terecht komen. In Duitsland en de Verenigde Staten zijn de expertisecentra al met succes in gebruik, het is nu aan Nederland om hier ook mee aan de slag te gaan.” Voor dat idee moet de minister nog wel enthousiast gemaakt worden.

Kamerlid Tjeerd De Groot van D66 pleitte voor het oprichten van een expertisecentrum waar ook complexe honden opgevangen kunnen worden.

Complexe honden in dierenasielen

In tegenstelling tot Tjeerd de Groot heeft Minister Schouten de problematiek van de complexe honden in de Nederlandse dierenasielen nog onvoldoende in beeld. Wij willen haar en de politiek daar graag beter over informeren. Zowel qua huisvesting als qua plaatsingsmogelijkheden worden de dierenasielen overvraagd. Het aannemen, of weigeren van honden, maar ook een eventuele besluit tot euthanasie leiden altijd tot grote publieke verontwaardiging en zelfs tot bedreigen in de opvangsector. Hier moet echt aandacht voor komen.

In gesprek met opvangsector

De Dierenbescherming stelde een memo op over een specialistisch centrum met input uit het buitenland waar dergelijke centra al bestaan. Die zullen we aanbieden aan de Minister, maar we stellen ook voor dat zij in gesprek gaat met vertegenwoordigers uit de opvangsector.