Overheid start proef ganzenverjaging met laser

BIJ12-Faunafonds, in samenwerking met onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga, Sovon Vogelonderzoek Nederland en onder andere het Delftse bedrijf Bird Control Group, start een landelijke praktijkproef naar de effectiviteit van lasers als middel om ganzen te verjagen. De lasers worden getest op landbouwgrond. De Dierenbescherming is, als groot voorvechter van verjagen in plaats van bejagen, blij dat er nu serieus onderzoek wordt gedaan en rekent erop dat positieve resultaten worden omgezet in beleid.
Overheid start proef ganzenverjaging met laser

Op verzoek van de Nederlandse provincies wordt via een landelijke praktijkproef onderzocht of ganzenwering met lasers het voordeligst is voor milieu, dier, boer en overheid. Als onderdeel van de proef wordt de reductie in gewasschade gemeten, de gewenning van ganzen aan de laser getoetst, ervaringen van bestaande lasergebruikers verzameld en een kosten-batenanalyse uitgevoerd. De conclusies worden afgezet tegen andere verjagingsmaatregelen zoals knalapparaten, vliegers en de klassieke vogelverschrikker en de resultaten zullen eind 2017 door BIJ12-Faunafondsworden gepresenteerd.

Proef ganzen verjagen met lasersMet automatische ganzenlasers wordt het langdurige effect van de laserstraal als vogelwering onderzocht.


Resultaat van motie en lobby

De praktijkproef is in lijn met de aangenomen motie van Marianne Thieme, fractievoorzitter en Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren en D66-lid Fatma Koser Kaya, die verzochten tot het uitvoeren van pilotexperimenten met de diervriendelijke Agrilaser, een product van Bird Control Group. Ook de Dierenbescherming heeft zich flink ingezet om een dergelijke proef van de grond te krijgen en is dan ook blij dat dit met vereende krachten is gelukt.

Proef ganzen verjagen met lasersMet de handbediende lasers zijn de effecten op individuele vogelsoorten bekeken.


Opzet praktijkproeven

Tijdens de praktijkproeven wordt onderzoek gedaan naar de effecten op zowel winter- als zomerganzen. De winterproef is recent gestart op graslanden van 22 bedrijven in drie gebieden: Kampereiland in de provincie Overijssel, in noordoost Friesland en in midden Groningen. Met automatische ganzenlasers wordt het langdurige effect van de laserstraal als vogelwering onderzocht. Met de handbediende lasers zijn de effecten op individuele vogelsoorten bekeken. De effecten worden gemeten door een vergelijking te maken tussen de staat van de gewassen van percelen met en zonder lasersysteem. De proefgebieden zijn zodanig gekozen dat de uitkomsten representatief zijn voor een landelijk toepasbaarheid.