'Overtollige' kalveren

Het bedrijfsleven dat verantwoordelijkheid is voor het wel en wee van kalveren, de melkveehouders en de kalvermesters, heeft steeds meer uit te leggen. De Dierenbescherming kaartte recentelijk al de misstanden tijdens lange transporten aan, het torenhoge antibioticagebruik en daar zou nu een zeer verwerpelijke praktijk bijkomen: het doodmaken van zeer jonge, 'overtollige' kalfjes die zo zwak en licht zijn dat ze door de vleeskalverhouders als commercieel niet interessant worden gezien.
Bert van den Berg

Door: Bert van den Berg Programmamanager Veehouderij

'Overtollige' kalveren

Het bizarre nieuws komt van veehandelaren zelf. Zij meldden vorige week dat de laatste weken op verschillende kalvermarkten in totaal wel 300 kalveren zijn doodgespoten, omdat voor deze te lichte kalfjes geen markt zou zijn. Zelfs als dit maar voor een klein deel waar is, dan vindt de Dierenbescherming dit schandalig. Al jaren dringen wij erop aan de kalfjes niet op veel te jonge leeftijd naar de markt te brengen. En vraag en aanbod van kalfjes zouden in deze tijd niet meer via veemarkten maar via internet moeten verlopen.Inmiddels roepen betrokkenen dat het allemaal wel mee zou vallen en dat het zeker niet om de honderden dieren gaat waar de veehandelaren het over hadden. In 'Boerderij Vandaag' staat nu: " Wel geeft een enkele handelaar aan dat er van een verzamelplaats kalveren rechtstreeks naar een slachterij zijn afgevoerd, maar over het algemeen hebben handelaren hun adressen waar ze met de magere kalveren naartoe kunnen. De meeste kalverhandelaren laten momenteel te magere kalveren bij veehouders staan met het advies ze een week langer aan te houden en goed te voeren, zodat ze beter plaatsbaar zijn. Met het ruime kalveraanbod is er voor te smalle kalveren in de kalverhouderij minder plaats. Dit soort kalveren vragen vaak meer medicijnen, om het eind van de mestperiode te halen."

Waardeloos

Wat is er aan de hand? Om melk te geven moet een koe elk jaar een kalf krijgen. De helft van de kalfjes is stiertje en is sowieso waardeloos voor de melkveehouderij. Maar ook van de vaarskalfjes heeft een melkveehouder maar een kwart tot een derde nodig voor de vervanging van zijn melkkoeien. De stierkalfjes en overtollige vaarskalfjes zijn voor de melkveehouderij een ‘afvalproduct’. Sinds de vijftiger jaren van de vorige eeuw kent Nederland een vleeskalverhouderij die die ‘overtollige kalfjes’ van de melkveehouderij via markten opkoopt en in 6 tot 12 maanden vetmest en slacht om het kalfsvlees te verkopen.

De dieren worden al op een leeftijd van 14 dagen door veehandelaren bij de melkveebedrijven opgehaald en naar kalvermarkten vervoerd. Het immuunsysteem van de kalfjes is dan nog heel kwetsbaar en niet uitontwikkeld. Het is dan ook geen wonder dat sommige kalfjes erg licht zijn en tijdens transport en op de veemarkt diarree en luchtwegproblemen krijgen. De vleeskalverhouderij wil deze lichte en zieke kalfjes niet hebben. Maar om deze kalfjes dan maar dood te spuiten getuigt niet van respect voor het leven en is een onaanvaardbare oplossing. Los van de aantallen waarover het zou gaan.

Verzadigd

Het lijkt erop dat de markt momenteel verzadigd is. Volgens de sector zie je dat beeld wel vaker in deze maanden, maar feit is ook dat er simpelweg teveel kalfjes zijn. Waarom? De melkveehouderij is enorm gegroeid sinds Brussel weer toestaat om ongelimiteerd melk te produceren. En dat zijn de boeren dom genoeg dat ook weer gaan doen. Met meer koeien. In grote stalcomplexen. Inmiddels is er weer teveel melk en zijn er dus ook teveel kalfjes waar men niks mee kan. De oproep van de Dierenbescherming om in ieder geval te stoppen met de import van kalveren die langer dan acht uur moeten worden vervoerd kan niet langer worden genegeerd. Waarom zou je buitenlandse dieren hier naartoe halen terwijl je je eigen kalveren niet eens kwijt kunt? Het is de wereld op z'n kop.

De oplossing moet gezocht worden in het langer op de melkveebedrijven houden van de kalfjes. Als je ze daar tot een leeftijd van minstens 28 dagen houdt zijn ze een stuk zwaarder en weerbaarder. Dat zal de melkveehouder zo’n 10 euro aan kalvermelk per week kosten, maar daar krijgt de vleeskalverhouderij dan ook een gezonder en sterker kalf voor. Deze week werd duidelijk dat de Tweede Kamer ook wil dat kalveren langer bij hun moeder blijven. Een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren roept de regering in ieder geval op om binnen een half jaar te komen met een plan van aanpak om kalfjes 'voor bepaalde tijd bij de moeder te laten'. Het is nog weinig concreet, maar het biedt hoop!

Binnenkort gaan we onze massaal gesteunde oproep om te stoppen met importeren van kalfjes die van ver komen overhandigen aan Joop Atsma, voorzitter van de Stichting Brancheorganisatie Kalversector. Ik ben heel benieuwd naar zijn reactie…