Paardenmarkt Gendt: “De Dierenbescherming krijgt haar zin”

De traditionele paardenmarkt van Gendt is er niet meer. Dankzij de strijd van de Dierenbescherming tegen paardenmarkten loopt de handel op deze markten terug, net zoals het animo van mensen om zo’n markt te bezoeken. Steeds meer mensen snappen dat paardenmarkten niet meer van deze tijd zijn, en dat is een goed teken. Ik vind het vanuit de paardenmarktorganisatie ook een wijs besluit is om te stoppen met de paardenmarkt. Zij beseffen dat het geen zin heeft om aan het figuurlijke dode paard te blijven trekken.
Piko Fieggen

Door: Piko Fieggen Programmamanager Verantwoorde Omgang met Gezelschapsdieren

Paardenmarkt Gendt: “De Dierenbescherming krijgt haar zin”

De paardenmarkten moeten stoppen

Sinds 2015 voert de Dierenbescherming al een stevige strijd met de paardenmarktorganisaties. Na jarenlang gezamenlijk overleg kwamen wij geen steek verder. Er waren veel woorden die ons verbetering beloofden, maar nooit daden. Het werd ons al vrij snel duidelijk waarom: de illegale handel floreert op de markten, het wordt veelal geleid door hobbyisten en men denkt dat de paardenmarkt een essentiële trekpleister is voor de warenmarkt en de feesten. Als er al sprake is van een goede wil, dan blijkt het praktisch nooit haalbaar te zijn om een goed welzijn voor de paarden te borgen. Dus onze keus was eenvoudig: de paardenmarkten moeten stoppen!

Men denkt dat de paardenmarkt een essentiële trekpleister is voor de warenmarkt en de feesten.

Geen oprecht besluit

De Dierenbescherming heeft de afgelopen drie jaar meerdere malen de grove dierenwelzijnsmisstanden en illegale praktijken van de paardenmarkten in beeld gebracht. Dit heeft onder andere geleid tot de aanpassing van de wetgeving op het gebied van export, zoals de paardenmarktorganisatie van Gendt ook aankaart. Het lijkt er echter op dat zij vooral vanwege de beperkingen op de export eieren voor hun geld kiezen. Dit blijkt te meer uit hun voornemen om dan nu paardenkeuringen te gaan organiseren. Hun besluit om te stoppen met de markt is dus niet vanwege het dierenwelzijn. Dat is jammer en maakt het besluit minder oprecht. Het verbaast ons echter niet. Wij zijn tot dusverre nog maar twee paardenmarktorganisaties tegengekomen die ons hebben kunnen overtuigen van hun oprechte zorg voor paardenwelzijn.

Eerste schaap over de dam, de rest volgt

Goed, waar Gendt de eerste is gaan er ongetwijfeld meer volgen. De jaren van wetteloosheid op paardenmarkten zijn voorbij en dat gaat zijn effect hebben. Ik ben erg benieuwd welke gemeenten en paardenmarktorganisaties een oprecht besluit voor het welzijn van het paard nemen en op basis daarvan de stekker er uit trekken. Of kiezen ze ervoor om de markten langzaam dood te laten bloeden? Tja, voor de paarden is het eerste het beste, maar binnen een paar jaar zijn de meeste toch verdwenen. En voor de feesten? De negatieve aandacht rondom paardenmarkten mag het feest eigenlijk niet bederven. Dus, gemeenten, kies er ook voor om het feest een lekker feest te laten zijn. Want een goed feestje, en dat zijn het meestal, mag wat mij betreft nog lang voort blijven bestaan!