Paardenmarkten: Oogkleppen voor paardenwelzijn

Het is vandaag een jaar geleden dat ik mijn eerste werkdag bij de Dierenbescherming had. Ik was in de veronderstelling dat ik met mijn dertig jaar levenservaring al een vrij goed beeld had van het beschavingsniveau in ons land. Nu kijk ik met een wrang gevoel terug op mijn naïviteit van toen. Het eerste dossier dat ik onder ogen kreeg, ging over de paardenmarkten in Nederland.
Piko Fieggen

Door: Piko Fieggen Programmamanager Verantwoorde Omgang met Gezelschapsdieren

Paardenmarkten: Oogkleppen voor paardenwelzijn

Ik had nog nooit een paardenmarkt bezocht, maar ik was wel eens sfeerfoto’s tegengekomen. Deze waren indrukwekkend en prachtig om te zien, maar met mijn kennis over het gedrag van paarden wist ik dat het op dierenwelzijnsgebied niet kon kloppen. Zoveel mensen tussen zoveel paarden… Elk gezond vluchtdier, zelfs gedomesticeerd, zou toch een sterke neiging hebben om te vluchten! Maar ik besloot mijn, wellicht gekleurde, gedachten opzij te zetten en het dossier zo objectief en feitelijk mogelijk op te pakken.

Het dossier paardenmarkten

Het verbaasde me dat de grotere paardenmarkten al om twaalf uur ‘s nachts de paarden op de markt laden. En dat er na zes uur in de avond nog steeds paarden op de markt zijn. Door middel van verslagen, ondersteund door foto’s en filmpjes, werd mij duidelijk dat de paarden heel weinig tot geen water en voer krijgen. Ook zag ik filmpjes van paarden die vlak bij de luide muziek van de kermis of de plaatselijke kroeg staan. Er kwamen een heleboel vragen tijdens mijn eerste werkdag voorbij.

Op 12 december 2014 bezocht ik de evaluatie van de Zuidlaarder paardenmarkt. De Dierenbescherming was samen met onder andere deze paardenmarkt in 2011 initiatiefnemer van het Protocol Welzijn Paardenmarkten met als doel het welzijn van de dieren sterk te verbeteren. Ik hoopte bij deze evaluatie de vragen te kunnen stellen waar ik sinds mijn eerste werkdag mee rondliep. Verbazend genoeg kreeg ik geen enkel direct antwoord. Vervolgens kwamen de misstanden aan bod, zoals het filmpje van een Shetlandpony die aan de staart werd opgetild en voortgesleept. Hier werd - tot mijn verbazing - op gereageerd alsof dit de normaalste zaak van de wereld is. Wat mij nog meer verbaasde is dat de marktorganisatie zich verborg achter het wettelijk kader en dankbaar - helaas niet in het voordeel van het paard - gebruik maakte van de grijze gebieden dat het heeft. Waarom neemt zo’n organisatie dan deel aan een protocol als je niets méér wilt doen dan de minimale wettelijke vereisten?

Misstanden paardenmarktenEen compilatie van misstanden op de paardenmarkten. Let op: de beelden kunnen schokkend zijn.

Welzijn paarden ondergeschikt

Enkele weken en gesprekken verder bezocht ik in februari 2015 het gezamenlijk overleg paardenmarkten ten behoeve van het Protocol Welzijn Paardenmarkten. Tot mijn grote verbazing – en die van dierenwelzijnsorganisatie Eyes on Animals - werden wij niet betrokken in het gedeelte waarin de marktorganisaties zelf besloten welke verbeteringen er in het protocol zouden komen. Dat werd ons later op de dag meegedeeld. Vanuit een dus kansloze positie voor een noodzakelijke verbetering van het protocol probeerde ik de partijen aan tafel onze positionering in het geheel duidelijk te maken: in principe zijn wij tegen de paardenmarkten, maar wij beseffen terdege dat constructief overleg meestal leidt tot snellere verbetering van de situatie. Wij maakten dus een grote stap richting paardenmarkten door deel te nemen aan het protocol. De paardenmarktorganisaties hielden echter star vast aan hun traditie: paardenmarkten moesten koste wat kost blijven voortbestaan in de huidige vorm. Dierenwelzijn was hierbij ondergeschikt.

Dierenarts weigert in te grijpen

Na inmiddels genoeg gesprekken te hebben gevoerd met marktorganisaties, dierenartsen, gedragsspecialisten, gemeenten, handelaren en diverse collega’s, werd het tijd om in het echt een paardenmarkt te gaan ervaren. Het werd de Zuidlaarder Voorjaarsmarkt op 8 april 2015. Drie dierenartsen waren verspreid over de dag aanwezig. Dit stemde mijn hoop goed dat artikel 2.7d van de Wet Dieren en de eerste aanbeveling van het Protocol Welzijn Paardenmarkten (controle bij aanvoer van elk paard door een dierenarts en weren van zieke en verwaarloosde paarden) zouden worden nageleefd. Helaas bleek niets minder waar. Met vier medewerkers van de Dierenbescherming hielden wij de toegang tot de markt in de gaten. Geen enkele controle van een dierenarts werd geconstateerd. Even later meldde ik bij een dierenarts de misstand dat een ogenschijnlijk zwangere Shetlandpony voortdurend in haar buik werd getrapt door haar naaste ‘buur Shet’. De dierenarts weigerde in te grijpen…

Opsomming misstanden paardenmarkten

Van collega’s had ik gehoord dat er veel misstanden zijn met dierenwelzijn op paardenmarkten. Ik moet bekennen dat ik die misstanden niet allemaal direct herkende. Een dierenarts en paardengedragsspecialist spijkerden mijn kennis over gedrag én stress bij. Paarden die er rustig bij staan in een dergelijke omgeving, zijn meestal enorm gestrest. Dit herken je aan het zweten (een natte vacht) en de apathie (reactieloosheid op prikkels in de omgeving). Tevens leerde ik het belang van de aanwezigheid van voer en water. Door de stressvolle omstandigheden verliezen paarden veel vocht. Om dit aan te vullen dient een volwassen paard zo’n 60 liter water op een dag te drinken. Daarbij is voer belangrijk om het gedronken water als een soort spons vast te houden in het darmkanaal. Paarden hebben geen galblaas, dus als er te weinig voer in de maag zit, stroomt het gal continu de maag binnen, hetgeen leidt tot pijnlijke verzuring.

Nog meer misstanden: de onnodig lange duur van de markt (sommige paarden staan meer dan 18 uur op de markt) en dus langdurige blootstelling aan stressvolle prikkels. Het extreem kort vastbinden van paarden waardoor ze niet eens kunnen gaan liggen. De (soms beschonken) mensenmassa die voortdurend contact maakt met de paarden. Het verdoven van (voornamelijk) hengsten om ze in bedwang te houden. En ga zo maar door. Dan heb ik het nog niet eens over de illegale praktijken die door deze marktvorm in de hand worden gewerkt.

Conclusie: misbruik paardenhandel voor economisch gewin

Ik zocht een manier waarop een acceptabel dierenwelzijn en paardenmarkten hand in hand konden gaan. Helaas: zelfs wanneer de organisatie welwillend is, dan nog steeds is het onmogelijk om de huidige paardenmarkt op een acceptabele wijze te combineren met het welzijn van de dieren. Ten eerste is er een logistieke onmogelijkheid voor de marktorganisaties om hun plichten en beloften daadwerkelijk uit te voeren. Realistisch gezien zouden er tientallen dierenartsen, toezichthouders en verzorgers nodig zijn, maar daar hangt een prijskaartje aan. Dit prijskaartje leidt tot een tweede conclusie: de paardenmarkt bestaat uit een economisch kader. Het streven is voor de horeca en standhouders is om zoveel mogelijk omzet te draaien. Zonder paarden is de markt minder populair, en zonder horeca en standhouders is het onbetaalbaar.

Vanuit de Dierenbescherming kunnen wij het uiteraard nooit eens zijn dat de paardenmarkten dusdanig misbruikt worden ten behoeve van de extra economische activiteiten die aan deze markten gekoppeld worden. Men dient te beseffen dat het hier om levende dieren gaat, niet over aardappelen. Handel met levende dieren is ingewikkeld en kostbaar. In de veehouderij is dit besef al behoorlijk geland. Hoe kan het dan zijn dat wij bij de – door velen toch veel geliefdere – paarden nog steeds zo achterlijk handelen?

Postscriptum

Wij stellen niet dat elke handelaar op de paardenmarkt per definitie slecht voor zijn dieren is. Er zijn zeker handelaren die absoluut goed willen doen. Op het moment zijn alternatieve handelsvormen voor deze handelaren echter onbekend en verandering is iets wat tegen de natuur van de mens ingaat. Mijn hoop is er op gevestigd dat juist deze handelaren zich durven te verenigen en willen investeren in een moderne handelsvorm. Dit komt uiteindelijk zowel de handelaar als het paard ten goede!