Paardenmarkten willen geen verbetering dierenwelzijn

Het lijkt er sterk op dat de grote paardenmarktorganisaties in Nederland - Hedel, Elst en Zuidlaren - geen echte verbetering van het welzijn van paarden op en rond hun markten willen. Dit bleek tijdens een bijeenkomst afgelopen dinsdag waarop de organisaties presenteerden hoe ze de aanbevelingen van de Raad van Dieraangelegenheden op dit gebied in de praktijk gaan toepassen. Ze weigeren de in onze ogen essentiële registratie van paarden en aanbieders en komen met dezelfde loze beloftes over gezondheidscontroles door dierenartsen en eten en drinken voor de dieren die ze al jaren doen. Voor de Dierenbescherming opnieuw een bevestiging dat stoppen met paardenmarkten de enige echte oplossing is.

Paardenmarkten willen geen verbetering dierenwelzijn

Verleden jaar kwam de Raad van Dieraangelegenheden (RDA) op verzoek van de Staatssecretaris van Economische Zaken met de zienswijze: “Paardenmarkten in Nederland – Man en Paard noemen”. Hierin zijn onder andere aanbevelingen opgenomen die ervoor moeten zorgen dat het welzijn van de paarden op en rond de markt verbetert. De verwachtingen van het aanwezige Ministerie van LNV, de NVWA, de bond voor Dierenartsen (KNMvD) en de Dierenbescherming waren dan ook hoog gespannen voorafgaand aan de bijeenkomst. Helaas draaide het al snel uit op een teleurstelling.

Loze beloften

De marktorganisaties gaven aan het begin van de bijeenkomst toe dat het de laatste jaren niet goed was gegaan. Het moet beter en dat willen ze volgens eigen zeggen graag doen. De beloften om de veterinaire toegangscontrole en de voer- en watervoorziening te verbeteren waren echter niet nieuw. Die horen we al jaren, zonder enig resultaat. Net als het argument dat de eigenaar verantwoordelijk is voor het aanbieden van eten en drinken aan de dieren. Op onze vraag wat de marktorganisaties doen als zij constateren dat dit niet gebeurt kwam helaas geen antwoord.

De beloften om de veterinaire toegangscontrole en de voer- en watervoorziening te verbeteren waren echter niet nieuw. Die horen we al jaren, zonder enig resultaat.

Weigering registratie paard en aanbieder

Een essentieel onderdeel van de voorgestelde regels voor paardenmarkten uit de aanbevelingen van de RDA is de registratie van de paarden en de aanbieders van de dieren. De marktorganisaties weigeren dit op te nemen in hun reglementen. Dit betekent dat er nooit met zekerheid vast te stellen is wie de eigenaar is van een paard dat op markt staat. Wij proberen al jaren paardeneigenaren verantwoordelijk te houden voor overtredingen van wet en regelgeving, maar elke keer is of de eigenaar zoek of is het paard opeens vijf keer verhandeld in een kwartier tijd. Op deze manier kan iedereen doen en laten wat ze willen zonder daar op afgerekend te worden. De paardenmarktorganisaties weten dat en lijken daar bewust voor te kiezen omdat ze bang zijn dat er anders veel handelaren wegblijven.

Exportverzamelplaats

Naast de zienswijze van de RDA is begin dit jaar de wetgeving aangepast voor de export van paarden. Hierin staat dat de export van paarden in principe niet meer mogelijk is vanaf paardenmarkten. Tot onze verbazing wil de Zuidlaardermarkt gewoon doorgaan met exporteren vanaf de markt. Ze hebben hiervoor een aanvraag ingediend bij de NVWA die nog wel eerst goedgekeurd moet worden. Onze verwachting is dat de NVWA dit niet doet, maar wij houden ons hart vast.

Stoppen met paardenmarkten

De Dierenbescherming vindt paardenmarkten een achterhaalde vorm van paardenhandel. Het valt niet te rijmen met onze huidige kennis van de fysiologie en ethologie van het paard. De teleurstellende uitkomst van de bovengenoemde bijeenkomst, die op zijn minst tot regels die het welzijn van de dieren beter waarborgen had moeten leiden, versterkt onze visie dat alleen stoppen met de huidige vorm van paardenmarkten tot echte verbeteringen voor de dieren kan leiden.