Paardensector oordeelt streng over paardenmarkten

De paardenmarkten zijn ons al jarenlang een doorn in het oog. Het dierenwelzijn komt bij de markten keer op keer ernstig in het gedrang en er zit geen verbetering in het borgen van goed dierenwelzijn. Hier zijn zowel de paardenmarktorganisaties als de organiserende gemeenten schuldig aan. Zij kunnen namelijk strenge regels stellen en handhaven om dit te voorkomen, maar kiezen er willens en wetens voor dit niet te doen. Dit mag niet langer zo doorgaan en dit wordt nu ook onderkend door de Sectorraad Paarden (SRP), die namens de gehele paardensector spreekt. Dit hebben zij middels een oproep aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de gemeenten en de paardensector laten weten.

Paardensector oordeelt streng over paardenmarkten

Distantiëren van paardenmarkten

In de oproep merkt de SRP op dat er afgelopen jaar meerdere paardenmarkten zijn georganiseerd waar verscheidene incidenten zijn geweest die het welzijn van paarden heeft geschaad. Zij stellen mede daarom het volgende: “Indien een marktorganisatie niet voldoet aan het protocol (inclusief de aanpassing/uitbreiding van de Raad Van Dieraangelegenheden) distantieert de SRP zich volledig van dergelijke markten. De SRP roept de landelijke overheid en de gemeenten op om dergelijke paardenmarkten geen vergunning te verlenen.”

Paarden staan strak tegen elkaar aan zonder water, voedsel of bewegingsvrijheid en omringd door omgevingslawaai.

Protocol Welzijn Paardenmarkten

Het protocol waar naar verwezen wordt is het aangescherpte Protocol Welzijn Paardenmarkten van de Raad van Dieraangelegenheden (RDA). In dit protocol worden onder andere diverse regels gesteld op het gebied van transport, identificatie, gezondheidscontrole, water- en voedselvoorziening.

Borging paardenwelzijn

De Dierenbescherming is blij met de steun van de SRP. Weliswaar is het verbod op paardenmarkten er nog niet, maar tot die tijd is het goed dat er op de markten die wel georganiseerd worden minimale welzijnsregels zijn. Het aangescherpte protocol van de RDA biedt daarvoor een deskundige invulling. Nu ook de paardensector zich schaart achter het minimaal hanteren van dit protocol, hoopt de Dierenbescherming dat gemeenten niet langer hun kop in het zand steken aangaande paardenmarkten. Binnenkort zullen wij de gemeenten aanschrijven met het dringende verzoek om het protocol van de RDA op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en onderdeel te maken van de vergunningverlening. Enkel op deze manier kan de gemeente er zorg voor dragen dat er een borging is voor het welzijn van paarden.