Paddenwerkgroep Den Haag ontvangt oorkonde

Jaarlijks wordt rond Valentijnsdag door de Partij voor de Dieren in Den Haag de oorkonde van mededogen uitgereikt aan een instantie of persoon die zich belangeloos inzet in het kader van dierenwelzijn. Dit jaar was het aan de paddenwerkgroep van de Dierenbescherming in Den Haag om deze mooie onderscheiding in ontvangst te nemen.

Paddenwerkgroep Den Haag ontvangt oorkonde

Locatie: stadhuis Den Haag

Vrijdag 19 februari ging een afvaardiging van de paddentrekvrijwilligers naar Den Haag waar zij op het stadhuis werden ontvangen door raadslid Robin Smit van de Partij voor de Dieren. In vergaderzaal nummer 17 ontvingen paddenwerkgroepcoördinatoren Anneke Ruys, Maya Stomp en Rob Koning namens alle paddenvrijwilligers de oorkonde van mededogen in ontvangst. Robin Smit (PvdD) onderstreepte nogmaals het werk van de Haagse paddenvrijwilligers van de Dierenbescherming die zich al twintig jaar inzetten voor het welzijn en voortbestaan van de pad, de kikker en de salamander in de gemeente Den Haag.

Na de overhandiging was er nog gelegenheid om onder het genot van koffie en thee verder te praten over wat er in de toekomst nog meer gedaan kan worden om het welzijn van padden in de gemeente verder te verbeteren. De ingelijste oorkonde krijgt een mooie plek op het kantoor van de Dierenbescherming.