Palingleed aan banden gelegd

Per 1 juli jl. is in de Wet dieren vastgelegd dat wild gevangen en gekweekte paling voorafgaand aan het doden moet worden bedwelmd. Voor de Dierenbescherming een mijlpaal omdat we hier vele jaren actief voor hebben gestreden.
Palingleed aan banden gelegd

Op ons aandringen wordt geen uitzondering gemaakt voor kleine, ambachtelijke palingrokerijen en moeten ook zij voldoen aan de verplichte bedwelming. De paling wordt zodoende een langzame, zeer pijnlijke dood bespaard, waarbij het onverdoofd in een zoutbad of ijswater met zout wordt gelegd.

Bedwelming voor alle vissen
Nu paling volgens de wet bedwelmd moet worden, is het een logische stap dat dergelijke wetgeving ook voor andere vissensoorten gaat gelden. Vrijwel alle wild gevangen vissen en kweekvissen worden levend gestript, bloeden langzaam dood of sterven door verstikking. Terwijl in de vee-industrie humane dodingsmethodes bij de wet zijn vastgelegd, zijn vissen echt de pineut. Hoog tijd dat hier verandering in komt.Meer bewustwording
Gelukkig zijn steeds meer mensen zich er van bewust dat vissen gevoel hebben en dus pijn kunnen ervaren. Dit blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek. Àls vissen geslacht moeten worden, dient dit bij wet goed geregeld zijn opdat het zo pijn- en stressvrij mogelijk gebeurt. We blijven hiervoor strijden via onder meer lobby en gesprekken met de visserijsector.

Wat doet de Dierenbescherming nog meer
De Dierenbescherming pleit voor minder invasieve vangst- en dodingsmethoden aan boord van visserijschepen bij overheden en visserijsectoren. Ook gaan wij in overleg met onderzoeksinstituten. In relatie tot kweekvissen voor consumptie zijn we op zoek naar criteria die het welzijn van vissen gedurende kweek, transport en doding verbeteren. Dit doen we samen met de producten, retailers, certificeringsinstanties zoals Aquaculture Stewardschip Council (ACS) en andere dierenwelzijnsorganisaties.

Zelf zorgen voor minder vissenleed
De visconsumptie neemt nog steeds toe, terwijl het uiteraard beter is om geen of in ieder geval minder vis te eten. Het is nu lastig om aan te geven van welke vissen het welzijn geborgd is tijdens de kweek, vangst, transport en doding. Als alternatief zijn er producten op de markt die geen vis bevatten, maar er wel naar smaken. Gezonde visoliën, Omega-3 en -6 zijn prima te verkrijgen uit plantaardig materiaal (denk aan zeewier) en zijn een goed alternatief. Door minder vis te eten, te houden of op te hengelen, kunnen we een heleboel leed voorkomen.