Politieke roering rond foute puppyhandel

Niet alleen op onze website en in het nieuws is de foute puppyhandel het gesprek van de dag, ook in de politiek wordt er inmiddels druk over gesproken. De afgelopen weken zijn er moties ingediend die, net als onze campagne ‘Stop foute puppyhandel’ tot doel hebben de misstanden in deze branche aan te pakken. De Dierenbescherming is dan ook blij dat er, dankzij al deze inspanningen en jouw steun, beweging in het dossier lijkt te komen. Toch zijn we er nog lang niet.

Dierenpaspoort

Dankzij een al eerder aangenomen motie van de PVV moet de regering zich meer inzetten voor de aanpak van onder andere illegale hondenhandel. Hierdoor staat het onderwerp hoog op de politieke agenda. Terecht vinden ook wij. Hierna en als reactie op onze campagne diende ook andere partijen moties in om foute puppyhandel verder in te perken. De PvdD diende een motie in waarin ze de regering heeft gevraagd het vaccinatieboekje voor honden te verbieden en in plaats daarvan alleen nog het dierenpaspoort toe te staan. Deze motie is aangenomen. Dit is volgens ons een stap in de goede richting. Foute puppyhandel wordt hierdoor moeilijker, maar het gaat niet ver genoeg. Paspoorten worden ook nu al vervalst.

Witte lijst hondenfokkers

Tijdens de stemming in de Tweede Kamer op dinsdag 13 december werd tot ons genoegen ook duidelijk dat de regering werk gaat maken van een ‘witte lijst’ van geoorloofde fokkers. De motie van de SP die hierover was ingediend is aangehouden (niet behandeld) op advies van staatssecretaris Van Dam. Hij wil de mogelijkheden voor zo’n lijst eerst beter onderzoeken. Toegezegd is dat de regering begin volgend jaar met een plan van aanpak hiervoor zal komen. Dat is positief, maar dan moet er wel snel werk van gemaakt worden. Onderzoek voor onze campagne heeft aangetoond dat zo’n lijst in België al wordt toegepast, dus de staatssecretaris weet wat er moet gebeuren om tot zo'n lijst te komen.

Registratienummer voor verkoper

Een motie van de PvdD om een registratienummer voor alle verkopers van puppy’s in Nederland verplicht te stellen heeft het helaas niet gehaald. Mogelijk was het voor de Tweede Kamerleden onvoldoende duidelijk dat ook deze motie gestoeld was op een bestaand buitenlands voorbeeld, namelijk uit Frankrijk. In Frankrijk moeten puppyhandelaren zich registreren en zijn ze verplicht hun registratienummer te vermelden in de advertentie bij de verkoop van de pups. De daarbij verplichte vermelding van onder andere geboortedatum, chipnummer van de moederhond en het aantal pups in het nest leiden tot transparantie van de handel. Zo weet de overheid straks welke handelaar welke pups (en hoeveel) heeft verkocht. Dit past uitstekend bij de gedachten van de staatssecretaris om meer grip op identificatie en registratie (I&R) van honden te krijgen. Ook voor potentiele kopers biedt zo’n nummer houvast omdat hiermee gegevens over handelaar en dieren eenvoudig online na te kijken zijn.

Stop foute puppyhandel

We zijn er dus nog lang niet en we gaan dan ook door met onze campagne. Om de druk er bij de politiek op te houden en ervoor te zorgen dat voorgenomen plannen ook echt worden uitgevoerd en nog ontbrekende wetten en regels worden toegevoegd hebben we zoveel mogelijk handtekeningen onder onze petitienodig.