Positief nieuws voor positieflijst huisdieren

De Dierenbescherming is verheugd over de toezegging van staatssecretaris Dijksma dat de positieflijst voor zoogdieren op 1 januari 2015 in werking zal treden. Daarmee zal eindelijk duidelijk zijn welke dieren als huisdier gehouden mogen worden en welke niet. De Tweede Kamer en Dijksma spraken deze week over een flink aantal dierenwelzijnsonderwerpen. Andere urgente onderwerpen, zoals de rashondenfok en veetransporten, werden jammer genoeg op de lange baan geschoven.

Positief nieuws voor positieflijst huisdieren

De staatssecretaris weet het zeker: de positieflijst voor zoogdieren gaat er komen. De lijst heeft echter wel een dynamisch karakter en kan dus in de loop van 2015 nog veranderen. Een team van experts kijkt momenteel naar de huidige lijst en doet eind oktober uitspraak over de haalbaarheid en juistheid ervan. Na de succesvolle invoering van de positieflijst voor zoogdieren, zal er worden gekeken naar een positieflijst voor vogels en reptielen en amfibieën.

Misstanden veetransporten

De misstanden bij de veetransporten worden ruimschoots erkend. Een oplossing blijkt echter niet zo makkelijk. Omdat het lastig is om de transporten te volgen, wil Dijksma eind oktober een regeling klaar hebben voor de verplichte installatie van GPS-trackers in alle veetransportwagens. De gegevens hiervan zullen worden verzameld en beheerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ook gaan er duidelijke regels komen voor de problemen met de laadkleppen van de wagens, het feit dat er teveel dieren in één wagen vervoerd worden en de vele verwondingen die specifiek bij pluimvee voorkomen. Helaas is er niet gesproken over de lange afstanden die de dieren soms moeten afleggen. Daar ligt dus nog een kans voor de staatssecretaris.

Doorgefokte rashonden

Jammer genoeg is er ook nog altijd geen duidelijke aanpak voor de problematiek rond de doorgefokte rashonden. De staatssecretaris wil graag dat de sector eerst zelf met een oplossing komt. Maar de Partij voor de Dieren wijst er terecht op dat deze sector helemaal niet gebaat is bij strengere regulering rond de fok van rashonden. Initiatieven vanuit die hoek kunnen dan ook moeilijk serieus genomen worden. Een DNA-databank, zoals de Raad van Beheer heeft voorgesteld, verandert niet consequent iets aan het welzijn en de gezondheid van rashonden. Meer en heldere maatregelen zijn nodig om de rashondenfok in betere banen te leiden. Strenger ingrijpen van de staatssecretaris is nodig, aangezien de Wet Dieren niet toereikend is.