Positieflijst huisdieren: eindelijk positief nieuws!

Op 1 februari 2015 is dan eindelijk de Huisdierenlijst voor zoogdiersoorten (voorheen Positieflijst zoogdieren) in werking getreden. De Dierenbescherming heeft zich bijna 25 jaar hard gemaakt voor het beperken van het aantal diersoorten dat als huisdier mag worden gehouden. Al deze tijd wisten tegenstanders de Huisdierenlijst tegen te houden, maar gelukkig heeft staatssecretaris Dijksma de knoop nu doorgehakt.
Piko Fieggen

Door: Piko Fieggen Programmamanager Verantwoorde Omgang met Gezelschapsdieren

Positieflijst huisdieren: eindelijk positief nieuws!

Waarom is de Dierenbescherming eigenlijk zo’n groot voorstander van deze lijst? Wij zien al jaren de enorme welzijnsproblemen die worden veroorzaakt door het ongebreideld aanschaffen van de meest exotische dieren. Bij opvangcentra, zoals die van Stichting AAP, overtreft het aanbod van gedumpte en afgestane exoten al jaren de capaciteit. Inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) komen regelmatig verwaarloosde exotische dieren tegen, vaak bij mensen die onvoldoende kennis hebben van deze dieren.

Exotische dieren

Veel van deze dieren worden aangeschaft omdat het spannend is om weer eens iets anders te hebben dan de ‘gewone’ hond of kat. Maar zelfs wanneer men langer over de aanschaf heeft nagedacht, blijkt dat het toch niet zo eenvoudig of leuk is om een exoot als huisdier te hebben. De dieren hebben vaak veel ruimte nodig, andere klimatologische omstandigheden dan de huiskamer en gespecialiseerd en duur voer. Er is moeilijk aan een dierenarts te komen die het dier adequaat kan helpen en het dier blijkt absoluut niet aaibaar te zijn. Dit zijn dan ook precies de redenen die de Dierenbescherming aandraagt om deze dieren niet meer als huisdier te houden

'Liefhebbers'

De zichzelf ‘liefhebbers’ noemende houders, fokkers en handelaren van exotische diersoorten zijn het niet met ons eens. Zij beweren zelfs “dat je een walvis kunt houden als je een oceaan hebt”. Gelukkig is men bij het ministerie niet meegegaan in deze lachwekkende redenering. Om de houders enigszins tegemoet te komen, is er een tussenlijst gekomen van zoogdiersoorten die uitsluitend onder speciale voorwaarden gehouden kunnen worden. Deze voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt, maar de Dierenbescherming is er van overtuigd dat het welzijn van het dier hiermee gewaarborgd is.

Uitbreiding Huisdierenlijst

De invoering en handhaving van de Huisdierenlijst is nog een hele klus, maar wij dragen graag ons steentje hieraan bij. Via onze partner het LICG wordt uitgebreid voorlichting gegeven over de toegestane diersoorten en de LID zet zich in voor de goede naleving van deze regels. Na bijna een kwart eeuw zijn we van mening dat de aanhouder wint, in het belang van het dierenwelzijn. Nu deze eerste stap gezet is, blijft de Dierenbescherming zich inzetten voor een vlotte uitbreiding van de Huisdierenlijst naar vogels en andere dieren.