Praten met veehouders. Waarom eigenlijk?

‘Waarom niet?’, zou mijn reactie zijn. Het is ontzettend waardevol en in mijn ogen absoluut noodzakelijk om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. Zeker voor de doorontwikkeling van het Beter Leven keurmerk. Alleen samen komen wij verder. Dat wil niet zeggen dat we het altijd met elkaar eens moeten zijn, maar het is wel belangrijk om elkaar te begrijpen en om te kijken hoe en waar we elkaar kunnen versterken.

Gastblogger

Door: Gastblogger

Praten met veehouders. Waarom eigenlijk?
Gastblogger Djura Hoeksma, Business Developer Beter Leven keurmerk "Ik kijk terug op twee inspirerende en leerzame dagen en ben heel benieuwd hoe de wereld eruit zou zien als we allemaal net een beetje nieuwsgieriger zouden zijn naar het verhaal achter het verhaal van de ander".


Bij de Dierenbescherming gaan we al jaren de boer op, praten we met veehouders en bezoeken we hun bedrijven. En sinds kort organiseren we ook boerenbijeenkomsten en stellen we klankbordgroepen samen. Zo’n klankbordgroep is dit jaar voor het eerst gestart met Beter Leven leghennenhouders. In de toekomst gaan we dit ook voor de andere sectoren doen. Samen optrekken brengt ons verder.

Spreken met veehouders doen we niet alleen via zelfgeorganiseerde bijeenkomsten of bedrijfsbezoeken. We gaan ook regelmatig in op uitnodigingen voor bijeenkomsten van externe partijen. Zo mocht ik tijdens het Pluimveesymposium Leg en het Pluimveesymposium Vlees een column voordragen aan leghennenhouders en vleeskuikenhouders. Mijn boodschap aan hen was om de dialoog en samenwerking niet uit de weg te gaan.

Djura Hoeksma tijdens het voordragen van haar column. Foto's: Pluimveeweb.

Mijn voorgedragen column

Ja hoor, daar heb je weer zo’n meisje van de Dierenbescherming. Iemand die totaal geen verstand heeft van wat er in de praktijk leeft en wat boeren nou echt drijft. En dan werkt ze ook nog voor het Beter Leven keurmerk. Een keurmerk dat gedreven wordt door veganisten. Waar iedereen eigenlijk alleen maar tegen het eten van dierlijke producten is. Is dat nou waar wij als pluimveehouders op zitten te wachten?


Tja de pluimveehouders. Echte klagers. Het is altijd de schuld van de keten, de consument of de overheid. En kritiek op hun werkwijze? Daar staan ze niet voor open. We doen het al jaren zo en het werkt. Dat zie je toch? Kom maar kijken!

Maar als ik dit zo voorlees kan ik me niet voorstellen dat één van u zich hierin herkent. U werkt keihard in een wereld waarin u uw gezin wilt onderhouden, een bedrijf te runnen heeft en waarbinnen u wilt meebewegen daar waar mogelijk.

Regelmatig bezoek ik boerenbedrijven en praat ik met veehouders. Dan zie ik met hoeveel passie en gedrevenheid u zich dagelijks inzet op uw bedrijf en welke verantwoordelijkheden daarbij horen. Voor mij zijn dat hele waardevolle bezoeken waar ik veel energie van krijg. Ik herken mij dan ook niet in het beeld dat ik net schetste van de Dierenbescherming en van u.

Ik zie wel de kritiek die geuit wordt door allerlei groepen over de veehouderij en het Beter Leven keurmerk. Ik lees dan verhalen die feitelijk helemaal niet kloppen. Dat doet pijn en zorgt ervoor dat ik er tegenin wil gaan. Ik zie dus vaak dat mensen met feiten willen uitleggen hoe het echt zit, maar meestal kom je dan in een welles-nietesdiscussie terecht. Vooral op social media is dat het geval. Dat brengt je niet verder. Wat wél kan is om niet voor de aanval te kiezen, maar nieuwsgierig te zijn naar het verhaal achter het verhaal van de ander.

Om u een voorbeeld te geven: Regelmatig zeggen mensen dat de leden van de Dierenbescherming tegen het Beter Leven keurmerk zijn. Maar wat men niet weet is dat wij onze leden hierover hebben bevraagd en dat ruim 84% het juist positief vindt dat de Dierenbescherming het keurmerk in het leven heeft geroepen. 15% staat er neutraal tegenover of heeft geen mening en dat betekent dus dat maar 1% van onze leden er negatief tegenover staat.

Het is voor mij dus heel makkelijk om de stelling van de ander te weerleggen met feiten, maar dat brengt mij niet verder. Ik heb er meer aan om erachter te komen waarom men zo over het Beter Leven keurmerk spreekt en wat er achter deze uitspraken zit. Zo geven boeren aan dat ze de Dierenbescherming vanwege haar veganistische achterban misschien niet kunnen vertrouwen en dat dat het spannend maakt om het bedrijf voor het Beter Leven keurmerk te certificeren. Dan is het dus mijn taak om daarover de dialoog met u en mijn achterban aan te gaan, vertrouwen op te bouwen en die angst weg te nemen.

Tot slot. Een tegenstander roept vaak niet zomaar iets, daar zit iets achter. Daarmee zeg ik niet dat u het met de ander eens moet worden, maar wat ik u hier vanmiddag wel wil meegeven is: Wees nieuwsgierig naar het verhaal achter het verhaal van de ander, blijf met elkaar praten, ontdek nieuwe kansen en grijp ze!