Primeur: Geld voor wilde dieren in Limburg

De opvang van gewonde in het wild levende dieren is niet goed geregeld. Dit betekent dat de noodhulp die verricht wordt door de Dierenbescherming en andere dierenambulance- en opvangorganisaties vaak niet vergoed wordt. Reden voor Pascale Plusquin van de Partij voor de Dieren in Limburg om een motie, met steun van GroenLinks, 50PLUS en de PVV, bij de provincie in te dienen. En met een geweldig resultaat! De motie betreffende ‘Dierennoodhulp aan en vervoer van zieke en gewonde in het wild levende dieren’ is op 29 juni 2018 in een vergadering van de Provinciale Staten van Limburg aangenomen.
Primeur: Geld voor wilde dieren in Limburg

Beweegredenen Provincie

De meerderheid van Provinciale Staten Limburg wil dat de kosten voor het vervoer en de opvang van zieke en gewonde wilde dieren gedekt wordt. Voor deze noodhulp staat in de Wet Natuurbescherming beschreven dat dergelijk vervoer door professioneel ingerichte dierenambulances uitgevoerd moet worden met het oog op het dierenwelzijn en de veiligheid. Er is hiervoor een bedrag van € 100.000,- vastgesteld. Dit is in eerste instantie een schatting, de praktijk zal uitwijzen waar de jaarlijkse kosten op uitkomen. Mensen willen dieren in nood graag helpen. Met het aannemen van de motie wordt ook gehoor gegeven aan deze maatschappelijke behoefte.

Het trotse team van Dierenambulance Limburg.