Rashondenvereniging stopt met fokken Mopshond

Commedia, de rashondenvereniging van de Mopshond, heeft besloten om te stoppen met fokken. Commedia fokte eigenlijk al jaren in strijd met de wet, maar dat werd pas duidelijk nadat het Expertisecentrum Genetica Gezelschapsdieren (onderdeel van Universiteit Utrecht) vorig jaar handhavingscriteria opstelde voor kortsnuitige honden. Dit deed het expertisecentrum in opdracht van minister Schouten van LNV. Hierdoor is nu duidelijk wat wel en niet acceptabel is bij het fokken van hondenrassen met korte snuiten.
Rashondenvereniging stopt met fokken Mopshond

Steeds extremere uiterlijke kenmerken

Dat er gezondheidsproblemen zijn met diverse rashonden is niets nieuws. Al sinds de jaren negentig strijdt de Dierenbescherming tegen de steeds extremer wordende uiterlijke kenmerken van honden, maar ook van katten, konijnen, cavia’s en vele andere huisdiersoorten. Met tal van voorlichtingscampagnes hebben wij gepoogd om de Nederlandse burger te overtuigen van het maken van een goede keuze. Ook hebben wij effectief lobbywerk verricht bij de overheid, waardoor er in 2014 het ‘Besluit houders van dieren’ ontstond.

Besluit houders van dieren

Wanneer kan iets nou echt niet door de beugel? Deze vraag is niet alleen vanuit dierenwelzijnsperspectief relevant, maar ook vanuit juridisch perspectief. Als je iets hard wilt aanpakken, moet je wel stand kunnen houden voor de rechter. Met de komst van het Besluit houders van dieren, kunnen we ons in elk geval richten op een duidelijk wetsartikel (3.4) dat luidt: “Het is verboden te fokken met gezelschapsdieren op een wijze waarop het welzijn en de gezondheid van het ouderdier of de nakomelingen wordt benadeeld.” De handhavingscriteria voor kortsnuitigen maken het al makkelijker, maar in de praktijk blijkt het echter nog altijd lastig te zijn om extreme uiterlijke kenmerken van dieren aan te pakken.

Goede keuze!

Het is nobel van Commedia dat zij besluiten om zelf te stoppen, zonder dat zij een gang naar de rechter nemen. Zij beseffen dat het fokken van honden als Mopshonden is doorgeslagen. Het is nu de vraag hoe andere rashondenverenigingen gaan reageren, want de Mopshond is zeker niet het enige ras met een te korte neus. De tijd zal het leren, maar wij volgen deze positieve ontwikkeling absoluut nauwlettend en waar nodig bieden we onze ondersteuning.