Rechter geeft groen licht voor massaal afschot edelherten

Vandaag heeft de bestuursrechter in Lelystad geoordeeld dat de provincie Flevoland mag starten met het afschieten van 1830 edelherten in de Oostvaardersplassen. De Dierenbescherming en vijf andere organisaties hebben de rechter er niet van kunnen overtuigen om in ieder geval te wachten tot na de lopende bezwaarprocedure. Dit betreuren wij uiteraard ten zeerste.

Rechter geeft groen licht voor massaal afschot edelherten
De provincie wacht nog met afschot tot 29 november, omdat dan nog een ander bezwaar tegen de vergunning voor afschot dient bij een andere rechter.

Voortgang bezwaarprocedure

Afgelopen september heeft de Dierenbescherming een bezwaar tegen afschot van honderden gezonde edelherten ingediend. Dit bezwaar moet nog worden behandeld. Tegelijkertijd vroegen we de voorzieningenrechter te beslissen om afschot te verbieden tot deze bezwaarprocedure is afgerond. Helaas heeft de rechter vandaag niet in ons voordeel beslist.De Dierenbescherming gaat door met haar bezwaarprocedure en zal op 27 november uitvoerig toelichten waarom zij zich niet kan vinden in de argumentatie die afschot van gezonde dieren moet rechtvaardigen. Zeker de toevoeging van de rechter vanmorgen dat het in het belang van dierenwelzijn zou zijn dat snel wordt gestart met afschot, schiet ons in het verkeerde keelgat. De rechter oordeelde dat vertraging door de bezwaarprocedure averechts zou werken, omdat daardoor dieren in de winter weer onnodig zouden lijden. Wij blijven van mening dat dieren pas bij aantoonbaar en uitzichtloos lijden geschoten moeten worden en niet wanneer zij volkomen gezond zijn zoals de provincie nu wil.

Wildwestpraktijken

Tegen de tijd dat de bezwaarprocedure is afgerond, wat maanden kan duren, is nu de kans groot dat de meeste edelherten gesneuveld zijn. We balen hiervan, want we zijn ervan overtuigd dat het afschieten van zoveel dieren in zo’n korte tijd het dierenwelzijn ernstig schaadt. In onze ogen wordt hiermee te gehaast en onzorgvuldig gehandeld. Door het afschieten van gezonde dieren worden groepsverbanden uit elkaar gerukt en daarbij wordt voorbij gegaan aan de natuurlijke selectie waarbij zwakke dieren de winter niet overleven en sterkere juist wel.

Kritischer toetsen

De rechter had volgens de Dierenbescherming de argumenten van de provincie en daarmee de ontheffing voor afschot van honderden gezonde dieren veel kritischer kunnen en moeten toetsen. En vooral ook wat steviger: de rechter lijkt zich blijkens de uitspraak ook te hebben laten leiden door de maatschappelijke onrust en toekomstige hongersterfte, indien afschot niet op korte termijn plaatsvindt. Wij hadden nu juist van de rechter een objectieve beoordeling verwacht, los van de 'waan van de dag' en meer toetsend op de noodzaak en deugdelijkheid van de nu ingezette beleidswijziging.