Rustgebieden voor zomerganzen leiden tot minder schade

Provincies met rustgebieden voor zomerganzen hebben minder last van schade aan gewassen dan andere provincies. Daardoor is er minder afschot van dieren ‘noodzakelijk’. Dat blijkt uit een onderzoek van studente Dominique Visser in opdracht van de Dierenbescherming.
Rustgebieden voor zomerganzen leiden tot minder schade

Dominique Visser, studente Dier- en Veehouderij aan Hogeschool InHolland in Delft, inventariseerde hoe provincies in de periode van 2009 tot en met 2012 omgingen met zomerganzen. Als we deze gegevens naast de schadecijfers aan gewassen uit het Faunafonds leggen, blijkt dat in provincies met rustgebieden voor zomerganzen - waar jagen verboden is en nesten niet mogen worden verstoord - minder schade aan gewassen voorkomt. Om die reden is er minder afschot ‘noodzakelijk’ dan in provincies met vergelijkbare hoeveelheden ganzen zonder rustgebieden.

Verder blijkt uit de inventarisatie dat de provincies nauwelijks diervriendelijker alternatieven voor het doden van ganzen inzetten en de monitoring door faunabeheereenheden veel te wensen over laat. Een teleurstellende conclusie, vindt de Dierenbescherming.

Instellen ganzenrustgebieden
In het rapport staan aanbevelingen waarmee de provincie en faunabeheereenheden hun beleid en uitvoering kunnen verbeteren, zodat zowel mens als dier hiervan profiteert. Het gaat met name om het instellen van ganzenrustgebieden en het beschikbaar stellen van diervriendelijker verjaagmiddelen en het beter monitoren van alle ingezette middelen en hun effectiviteit in het verminderen van schade.

Het rapport 'Zonnigere toekomst voor de zomergans?' van Dominique Visser wordt vandaag door de Dierenbescherming naar de provincies gestuurd. We hopen dat de bevindingen en adviezen ter harte worden genomen en er een echt zonniger toekomst voor de zomergans aanbreekt.