Samen op de bres voor dierenwelzijn in Europa

Zoals ik je al eerder vertelde, lobbyt de Dierenbescherming voor het verbeteren van dierenwelzijn op het gebied van Wet- en regelgeving bij alle overheidslagen. De nationale lobby is gericht op de gemeentelijke, provinciale en landelijke politiek en bestuurders. Op Europees niveau doen we dit in nauwe samenwerking met onze Europese koepelorganisatie Eurogroup for Animals.
Gastblogger

Door: Gastblogger

Meer en meer wordt deze laatste belangrijk. Hoe je er ook tegenaan kijkt, Brussel maakt ook op ons gebied steeds meer de dienst uit. Ongeveer 60% van onze nieuwe wet- en regelgeving vindt in de stad van Manneken Pis haar oorsprong. Logisch dat we daar sterk vertegenwoordigd willen zijn.

Koepelorganisatie

Ieder zichzelf respecterende organisatie is tegenwoordig aangesloten bij een Europese koepelorganisatie. In ons geval is dat Eurogroup for Animals, een kleine slagvaardige organisatie die de belangen van het dierenwelzijn probeert te behartigen in het hart van de Europese democratie. Je kunt van mij aannemen dat ze dit met succes doen! Er is geen beleidsbepaler of Lid van het Europees Parlement in Brussel die niet van onze collega’s heeft gehoord. Zeker binnen de rangen van de Landbouwcommissie zijn ze geen onbekenden en worden ze gewaardeerd!

Bezoek Eurogroep for Animals

Met enige regelmaat treedt de Dierenbescherming in overleg met haar Europese koepelorganisatie voor afstemming. Zo hadden wij recent het genoegen gastheer te mogen zijn van een tweevrouw sterke delegatie om een rondje lopende en komende dossiers te bespreken. Ook onze directeur Frank Dales liet uiteraard even zijn gezicht zien om nog maar eens de goede band te onderstrepen die er tussen beide organisaties bestaat.

Bezoek Eurogroup for Animals Ook onze directeur Frank Dales was er bij om de goede band te onderstrepen die er tussen beide organisaties bestaat. vlnr: Alex Bolomey (lobbyist), Frank Dales, Lina Christensen (program manager EFA), Elise Fleury (members coördinator EFA) en Bert van den Berg (programmamanager).

Samen kansen benutten

Goede belangenbehartiging is moeilijk in al zijn eenvoud. Gewenst nationaal beleid staat in relatie tot Europees beleid, welke weer gevoed wordt door nationale belangen. Ik hoop dat je mij nog kunt volgen. Je moet het ongeveer zo zien: iedere lidstaat probeert vanuit haar nationale belang invloed uit te oefenen op het overkoepelende Europese beleid, zodat de uiteindelijke Wet- en regelgeving die uit Brussel komt en voor ieder aangesloten EU land geldt, geen problemen oplevert. Een enorm krachtenveld met veel kansen, maar ook met veel risico’s. Samen met onze Europese koepelorganisatie proberen we zo veel mogelijk de kansen te benutten en de gevaren voor het dierenwelzijn af te wenden, en dat lukt in de regel goed!

Regeren is vooruitzien

In 2016 is Nederland voorzitter van de Europese Unie. Ik verklap je geen bedrijfsgeheim als ik je vertel dat we daar als belangenorganisatie alvast op voorsorteren. Na een nationale dierenwelzijnstop die onlangs is gehouden, zal deze een Europees vervolg krijgen. Eurogroup for Animals en de Dierenbescherming hebben grote verwachtingen ten aanzien van dit voorzitterschap als het gaat om het verbeteren van dierenwelzijn. Het spreekt voor zich dat beide organisaties de komende tijd alles in het werk stellen om ambities en realiteit zo dicht mogelijk op elkaar te laten aansluiten…