Samen sterk in Europa

Als lobbyist van de Dierenbescherming kom je nog eens ergens. De ene keer kun je mij vinden bij een gemeente of een provincie waar ik bestuurders aanspreek over het verbeteren van dierenwelzijn, een andere keer ben ik te gast op of rond het Binnenhof. Never a dull moment... Waar ik mij altijd bijzonder op verheug, zijn de optredens in Brussel. Niet omdat het een gemakkelijk speelveld is, verre van dat, maar wel omdat ik dan vaak het genoegen heb om samen met onze Europese koepelorganisatie Eurogroup for Animals op te trekken.
Gastblogger

Door: Gastblogger

Zo ook deze week. Samen met Reineke Hameleers, directeur van Eurogroup, waren we uitgenodigd bij een bijeenkomst die georganiseerd werd door de Permanente Vertegenwoordiging die Nederland heeft in Brussel.

Nederland straks voorzitter Europese Unie

Ieder half jaar wisselt de Europese voorzittershamer van eigenaar. In 2016 is Nederland weer aan de beurt. Ter voorbereiding op deze eervolle taak wordt er nu al hard gewerkt aan het programma voor deze zittingsperiode. Naast een flink aantal zaken die te maken hebben met ‘country-marketing’ wordt er ook al nagedacht over de onderwerpen die Nederland in haar functie als voorzitter met extra veel aandacht op de agenda wil plaatsen. Het zal geen verbazing wekken als ik je vertel dat de Dierenbescherming van mening is dat het onderwerp dierenwelzijn er hier één van moet zijn. Gelukkig heeft de huidige staatssecretaris van Economische Zaken, Sharon Dijksma, dit ook op de radar staan. In dat kader mochten we ons, samen met onze Europese koepel, presenteren op een bijeenkomst die was georganiseerd voor de Directie Europa van het ministerie van Economische Zaken in Brussel. Een uitnodiging die wij natuurlijk graag aannamen.

Samen sterkVrnl: Reineke Hameleers (directeur Eurogroup for Animals), Jouke Knol (Permanente Vertegenwoordiging van Nederland in Brussel), Alex Bolomey (lobbyist Dierenbescherming).


Dierenwelzijn verbeteren

In een gezamenlijke verklaring riepen vorig jaar Duitsland, Denemarken en Nederland de Europese Commissie op meer actie te ondernemen om het welzijn van dieren te verbeteren. De landen deden deze oproep tijdens de door de staatssecretaris georganiseerde top over dierenwelzijn in Nederland. Hiermee bekrachtigt zij ook de intensieve samenwerking met haar Duitse en Deense collega’s om dierenwelzijn in Europa blijvend te verbeteren. Zo spraken de drie landen onder meer over dierenwelzijnseisen bij transporten, ingrepen bij pluimvee en varkens, antibioticareductie en innovatieve stalconcepten die zijn ingericht om het welzijn van dieren optimaal te borgen.

Met succes invloed aanwenden

De Dierenbescherming hecht nog steeds grote waarde aan deugdelijke wet- en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn. Niet alles hoeft tot in detail te worden uitgewerkt in wetgeving. Maar we moeten er in ieder geval van verzekerd zijn dat er sprake is van een goed basisniveau vanwaar we kunnen vertrekken in de onderhandelingen met allerlei sectoren om hier nog een plus op te zetten, het zogenaamde bovenwettelijke niveau. Een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld ons zeer succesvolle Beter Leven keurmerk! Veel van onze nationale wetgeving vindt haar oorsprong in Europese wetgeving. Om die reden is het van belang dat we onze invloed ook aanwenden over de landsgrenzen. Samen met Eurogroup zijn we daar bij herhaling ook succesvol in gebleken. Door te investeren in de contacten die we hebben of zouden moeten hebben, verwachten we op een later moment daar de vruchten van te kunnen plukken.