Spreekbeurt in Brussel

Van 1 januari tot en met 30 juni vervult ons land voor de twaalfde keer het voorzitterschap van de EU. Gedurende deze periode zit Nederland alle belangrijke vergaderingen voor en nemen we het voortouw bij onderhandelingen tussen de lidstaten. Ook behartigen we de belangen bij onderhandelingen met de andere Europese instellingen over nieuwe regelgeving. Kortom, voor even zijn we als klein landje dubbel belangrijk in Brussel. Wij van de Dierenbescherming waren dan ook best wel trots dat we hier onlangs een presentatie mochten geven over ons onvolprezen Beter Leven Keurmerk.
Gastblogger

Door: Gastblogger

Spreekbeurt in Brussel

Los van een aantal formele taken is het gebruikelijk dat de voorzitter van de EU bijeenkomsten organiseert vanuit Europees perspectief. Daarnaast biedt het een mooie kans om het eigen land te promoten. Niet voor niets is Amsterdam de centrale uitvalsbasis voor tal van evenementen die vallen onder de categorie ‘Holland-Promotion’. Traditiegetrouw zijn wij als Nederland altijd een beetje zendeling en koopman tegelijkertijd, dus de rest van de EU zal weten wie de voorzittershamer vasthoudt.

Uiteraard worden er ook evenementen georganiseerd in de Europese hoofdstad Brussel. Voor één van die activiteiten werd de Dierenbescherming uitgenodigd, en wel voor het geven van een presentatie over ons onvolprezen Beter Leven Keurmerk. Een relatief jong initiatief, dat in korte tijd is uitgegroeid tot het wenkend perspectief voor het heden en de toekomst, en als voorbeeld kan dienen voor de rest van Europa. Hoe passend.

Ongewone combinatie

Als bedenker van het Beter Leven Keurmerk waren we er dus best wel trots dat we op uitnodiging van het ministerie van Economische Zaken ons zegje mochten komen doen. Om ons verhaal en concept nog meer reliëf te geven hebben we de Nederlandse Land en Tuinbouw Organisatie (LTO Nederland) gevraagd ons te vergezellen tijdens onze Brusselse missie. Een uitnodiging die zij maar wat graag aannamen. Per slot van rekening staat hun achterban aan de lat als het gaat om het produceren onder het keurmerk.

Het goede nieuws is dat ook steeds meer agrarisch ondernemers met dit productiemodel aan de slag willen. Uiteraard omdat het economisch aantrekkelijk is, maar ook omdat het besef is doorgedrongen dat de gehele veehouderij op een aantal punten is doorgeslagen, en dit te veel in het nadeel van dierenwelzijn heeft uitgepakt. Laat dierenwelzijn nou net een onderwerp zijn dat sterk leeft in de maatschappij. Vraag ontmoet dus aanbod in dit geval.

Doelgroep

Vorige week was het zover, tijdens een bijeenkomst van de hoogste veterinaire ambtenaren mochten we ons verhaal doen. Normaal houden deze ambtenaren zich vooral bezig met diergezondheid, maar dierenwelzijn maakt daar natuurlijk onderdeel van uit. We waren dus op onze plek in dit gezelschap. In een korte presentatie hebben we de zegeningen van het Beter Leven Keurmerk vanuit de dierenwelzijnsgedachte uit de doeken gedaan, en aangegeven dat wat ons betreft ‘goed voorbeeld goed doet volgen’ in de EU. Onze co-presentatoren brachten naar voren dat ook zij vanuit het belang van de boeren onverminderd enthousiast zijn over het Beter Leven Keurmerk.

Om ons verhaal extra kracht bij te zetten hadden we een filmpje laten maken waarin een agrarisch ondernemer en een representant uit de supermarktwereld bijval gaven. En omdat we wilden dat ons verhaal goed zou beklijven, hadden we alle informatie op een stick gezet, die een dag later werd uitgedeeld tijdens een van de vergaderingen.

Missie geslaagd

Terugkijkend op een enerverend dag kunnen we constateren dat het een buitengewoon geslaagd optreden was. De veterinaire ambtenaren waren zeer geïnteresseerd, het ministerie blij met ons eendrachtige boodschap dat het anders moet en ook kan. Er ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te komen tot het verbeteren van dierenwelzijn. Alle betrokken partijen die aanwezig waren bij de presentatie staan daarvoor aan de lat. De Dierenbescherming zal in ieder geval actief de vinger aan de pols blijven houden.