Stemmen voor dierenwelzijn

De verkiezingen voor Provinciale Staten zijn voor dierenliefhebbers belangrijk. De provincies hebben namelijk een grote rol als het gaat om dieren in de natuur, jacht op dieren en de intensieve veehouderij. Een van de leden van de Dierenbescherming is Stijn Smeulders. Hij is lijsttrekker van de PvdA in Brabant en zit dus in het hart van de provinciale politiek. We vroegen hem uit de eigen praktijk toe te lichten wat de provincie concreet voor dieren kan betekenen.

Gastblogger

Door: Gastblogger

Stemmen voor dierenwelzijn
Gastblogger: Stijn Smeulders Stijn Smeulders is lid van de Dierenbescherming. Hij is lijsttrekker van de PvdA in Brabant en is daarom op de hoogte van alle dierenwelzijnsmaatregelen in zijn provincie. Als gastblogger vertelt hij daar meer over. (foto: Erik van der Burgt)

Preventieve maatregelen

In Nederland zijn dieren in de natuur vaak vogelvrij. Er mag op worden gejaagd zonder dat hier door de Rijksoverheid veel grenzen aan worden gesteld. De provinciale politiek heeft hier een belangrijke rol in. Het is in Brabant bijvoorbeeld een voorwaarde om eerst preventieve, bij voorkeur diervriendelijke, maatregelen te nemen, voordat dieren mogen worden afgeschoten. Ook is niet meer het aantal dieren, maar de schade die deze dieren veroorzaken de basis om tot afschot over te gaan. Brabant loopt hierin voorop in Nederland. Het is belangrijk dat andere provincies hierin ook stappen zetten.

Stem van de dieren

Sinds de nieuwe Natuurwet uit 2015 bepalen de provincies ook welke organisaties er zitting hebben in de Faunabeheereenheid (FBE). De FBE bepaalt in elke provincie op welke wijze er mag worden gejaagd op dieren. Tot 2016 zaten in dit bestuur enkel vertegenwoordigers van de boeren, terreineigenaren en de jagers. De stem van de dieren werd daardoor onvoldoende meegewogen. In Brabant is het initiatief genomen om ervoor te zorgen dat de Dierenbescherming en de Brabantse Milieufederatie in het FBE-bestuur zitten.

Provincies kunnen veel betekenen voor dieren

De provincies kunnen nog meer doen voor de dieren in de natuur. In 2015 hebben we het voor elkaar gekregen dat er in Brabant geen katten meer mogen worden afgeschoten. Sommige huiskatten van mensen die in de buurt van het bos of landbouwgebieden wonen werden door jagers afgeschoten. Niemand wil dit meemaken, daarom is hier (net als de meeste andere provincies) het initiatief genomen om dit te verbieden. Ook zijn er in Brabant de laatste jaren weer veel ecologische verbindingszones en natuurbruggen over wegen bijgekomen, zodat het leefgebied van dieren wordt uitgebreid. Provincies kunnen tevens een bijdrage leveren aan de noodhulp aan gewonde dieren in de natuur. De provincie Brabant heeft dit tot en met 2017 gedaan door subsidie te geven aan een aantal opvangorganisaties en hier kan de burger zeker zijn stem laten horen.

"Sommige huiskatten van mensen die in de buurt van het bos of landbouwgebieden wonen, werden door jagers afgeschoten. Niemand wil dit meemaken, daarom is hier het initiatief genomen om dit te verbieden."

Duizenden dieren redden

De provincie kan ook bijdragen aan het redden van de bijen. Brabant doet dit door bloemrijke akkerranden aan te moedigen en de bermen van de provinciale wegen aantrekkelijk te maken voor bijen. Toch dient ook vooral het gebruik van landbouwgif te worden teruggedrongen, aangezien het kabinet hierin weinig stappen zet.

De provincie kan ook bijdragen aan het redden van de bijen.

Provincies hebben ook veel invloed op de veehouderij in ons land. De lobby van de boeren is sterk in Nederland, vooral bij partijen als CDA, PVV en ChristenUnie. Nog te weinig provincies ondernemen actie om de groei van het aantal dieren en de megastallen te stoppen. In Brabant is dit met de coalitie van VVD, SP, D66 en PvdA anders gegaan. In 2017 is het stalderingssysteem ingevoerd. Voor elke nieuwe vierkante meter stal moet er elders in Brabant 1,1 meter stal worden gesloopt. Zo komen er uiteindelijk minder dieren in Brabant en komt er minder stikstof terecht in de natuur. Ook werd al jaren geleden de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) ingevoerd. Boeren die hun bedrijf willen uitbreiden moeten een minimum aantal punten halen, voordat ze een vergunning krijgen. Diervriendelijkheid (zoals meedoen met het sterrensysteem van de Dierenbescherming) is daarbij een criterium.

Provincies hebben veel invloed op de veehouderij in ons land.

Het beste voor de dieren in de veehouderij is natuurlijk dat er minder dieren worden gegeten. De provincie moet vooral inzetten op de transitie van dierlijke naar zoveel mogelijk plantaardige eiwitten. Die zijn veel minder belastend voor de aarde, omgeving en natuurlijk voor dieren.

Stem ook op 20 maart!

Als je een diervriendelijke provincie belangrijk vindt, dan is het heel zinvol om bij de Statenverkiezingen op 20 maart te gaan stemmen!