Stop het doden van ganzen!

Ruim een jaar na het mislukken van het landelijk Ganzenakkoord blijkt dat de gans bij de provincies niet veel beter af is; jaarlijks worden er 245.000 ganzen op barbaarse wijze gedood om overlast en schade aan gewassen tegen te gaan. Ondertussen worden diervriendelijke alternatieven niet of nauwelijks ingezet. De Dierenbescherming is zwaar teleurgesteld en vraagt de komende twee weken extra aandacht voor het lot van de gans.
Stop het doden van ganzen!

Met het afketsen van het Ganzenakkoord is er een woud aan regels, beheerplannen en uitzonderingen ontstaan. Zo wordt er verschil gemaakt tussen zomer- en winterganzen en heeft de ene provincie wel rustgebieden en de andere niet. In Friesland en Overijssel wordt bijvoorbeeld zwaar ingezet op het doden van ganzen die in de zomer in de provincies verblijven, maar ook de dieren die tijdens hun wintertrek het gebied bezoeken, krijgen maar twee maanden rust. De provincies Flevoland en Drenthe hebben daarentegen geen plannen om extra in te zetten op het doden van ganzen, maar die hebben er dan ook minder last van of er is voldoende ruimte waar ze geen overlast veroorzaken. In Utrecht, Zuid- en Noord-Holland en Groningen wordt de gans in de zomer bejaagd, maar in de winter redelijk met rust gelaten. In Noord-Brabant is men er nog niet uit, maar het huidige beleid is ook in hoofdzaak voor afschot. In de overige provincies is het helaas niet veel beter.

Ruimte voor mens en gans

De Dierenbescherming ziet een Nederland voor zich waar ruimte is voor mens en gans. Dat is mogelijk met de juiste de landinrichting en door het aanwijzen en inrichten van rustgebieden. Aanvullend moet er een redelijke schadevergoeding komen voor boeren die desondanks aantoonbaar schade lijden. Uiteraard wel op voorwaarde dat ze meewerken aan gestructureerd verjagen op plaatsen waar de ganzen niet welkom zijn. Denk hierbij aan lasers, ganzendraad of getrainde honden. Door deze stappen gecoördineerd toe te passen, kan er op termijn een einde komen aan de overlast en schade zonder dat er duizenden ganzenfamilies verwoest hoeven te worden.

Provincie beslist over lot ganzen

Het lot van de ganzen ligt voor het grootste deel in de handen van de provincies. Zij bepalen het beleid en verlenen ontheffingen om de dieren dood te schieten en te vergassen. De Dierenbescherming onderzoekt welke partijen dierenwelzijn in het algemeen en ganzen in het bijzonder onderdeel laten uitmaken van hun verkiezingsprogramma. Binnenkort publiceren we de resultaten hiervan op deze website. Kiezers kunnen dan een afgewogen, hopelijk diervriendelijke, keuze maken bij het stemmen.

Alternatieven voor ganzenjacht

In de periode van 23 februari tot en met 8 maart vragen we extra aandacht voor het lot van de ganzen. Samen met jou kunnen we de politiek te lijf gaan. Dit doen we onder meer door aan te tonen dat de ganzenjacht onzinnig is en door het stimuleren van diervriendelijke alternatieven, die aantoonbaar effectief zijn. De gans heeft tenslotte recht op bescherming.

Meer informatie over onze ganzenactie lees je hier.