Succes: afschot gezonde herten van de baan!

Voorlopig hoeven gezonde damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen niet voor hun leven te vrezen. De Dierenbescherming haalt voorzichtig opgelucht adem. Alleen zieke en verzwakte dieren worden deze winter door afschot uit hun lijden verlost.
Succes: afschot gezonde herten van de baan!

De Amsterdamse gemeenteraad nam woensdag een motie aan waarin B&W wordt gevraagd alleen zogenaamd 'reactief beheer' toe te passen. Hiermee komt voorshands een einde aan de voortdurende discussie over het doodschieten van 'boventallige' herten. Hiertegen heeft de Dierenbescherming zich jarenlang met hand en tand verzet. Net als in de Oostvaardersplassen krijgen de dieren nu een genadeschot wanneer dat nodig is om onaanvaardbaar lijden te voorkomen.

Afschot bij ondraaglijk lijden

Tot nu toe was het devies van de gemeente om zo min mogelijk in te grijpen, maar nadat er afgelopen winter een aantal herten de hongerdood stierf, wil nu een meerderheid in de Raad dat de herten die ondraaglijk lijden worden doodgeschoten. Daarnaast moet er na de winter een evaluatie volgen van deze vorm van beheer. Tevens zullen de uitvoerders in gesprek gaan bij de beheerders in de Oostvaardersplassen om kennis te vergaren over hoe dit beheer zo goed en diervriendelijk mogelijk uit te voeren. De PvdA diende de motie in die werd gesteund door een meerderheid van de Raad, met name door D66, SP, PvdD en Red Amsterdam.

'Beste keuze'

"Dit is verreweg de beste keuze voor mens, dier en natuur", schrijft Eva van Joost van de Amsterdamse Dierenbescherming in een reactie. "Veel beter dan de keuze voor proactief beheer die wethouder Gehrels voorstelde, waarbij zonder gegronde argumenten een groot aantal gezonde herten uit de populatie zou worden geschoten. We roepen de wethouder op om de breed gesteunde motie tot uitvoering te brengen".