Succes: geen verruiming vossenjacht!

Na een lang en intensief debat in de Tweede Kamer gisteren konden wij en andere natuurorganisaties opgelucht ademhalen: er komt geen toestemming om de vos in Nederland intensiever te bejagen. Minister Carola Schouten houdt vast aan het bestaande beleid en ziet geen reden om de Jagersvereniging haar zin te geven.

Succes: geen verruiming vossenjacht!

De minister is van mening dat ook bij de bescherming van weidevogels éérst gekeken moet worden naar ‘gebiedsmaatregelen’. Bovendien vindt Schouten dat de provincies voldoende bevoegdheden hebben voor effectief natuurbeheer. De wet zal dus in geen geval worden aangepast. Dat is gunstig voor de in het wild levende dieren.

Wat de Dierenbescherming betreft moeten er eerder dieren van de wild- en vrijstellingslijst af dan dat er bij komen en ook verruiming van middelen voor de bestaande jacht op diersoorten is uit den boze.

Geschikte leefomgeving

Wij vinden dat altijd eerst naar alternatieven voor afschot van welke diersoort dan ook gekeken moet worden. Dat geldt zeker voor het doden van vossen. Deze prachtige roofdieren verschalken weliswaar wel eens weidevogels, maar het voortbestaan van bijvoorbeeld een gezonde populatie grutto’s hangt vooral samen met een geschikte leefomgeving.

Door de intensivering van de landbouw is dat nu allerminst het geval. Het is daarom zeer positief dat de landbouwminister ook heeft gezegd dat gekeken moet worden naar gebiedsmaatregelen. Wij schreven er al regelmatig over: geen biljartlakens maar weilanden met een kruidenrijk grasmengsel, een genormaliseerd waterpeil en stel het maaien tot ver in het voorjaar uit. Pas dan krijgen weidevogels weer een eerlijke kans.