Succes: maatregelen tegen foute puppyhandel!

Onze campagne van eind vorig jaar tegen de foute puppyhandel begint zijn vruchten af te werpen! Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) maakte gisteren maatregelen bekend om malafide handelaren beter aan te kunnen pakken. Zo gaat de door de Dierenbescherming bepleite ‘witte lijst’ er komen. Dat betekent dat er straks alleen nog hondjes uit het buitenland kunnen komen afkomstig van handelaren die aan bepaalde eisen voldoen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de huisvesting, de socialisatie en het aantal nesten dat een teef mag krijgen.
Succes: maatregelen tegen foute puppyhandel!

Wanneer de lijsten er gaan komen is nog niet duidelijk. Dat is wel het geval met het nieuwe Europese dierenpaspoort dat verplicht wordt. Rond de zomer gaat de voorgestelde regelgeving naar de Tweede Kamer. Enkele maanden later kan die dan zijn ingevoerd. Een pup zal dan, voorafgaand aan de eerste overdracht van fokker naar eigenaar, gechipt en geregistreerd zijn en voorzien zijn van een paspoort. In het paspoort zijn de vorige eigenaren en de gegevens van de dierenarts te zien, waarmee de geschiedenis van de hond voor de (potentiële) koper in één document inzichtelijk weergegeven wordt.


Dat chippen van de honden mag straks overigens alleen nog door geregistreerde chippers gebeuren. Nu zijn die deels nog anoniem en daardoor niet te herleiden. Hoewel de Dierenbescherming blij is met de nieuwe maatregelen, zal zij de invoering en uitwerking in de praktijk kritisch blijven volgen.

Nog meer goed nieuws

De maatregelen tegen de puppyhandel staan in een brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer waarin nog meer goed nieuws staat voor het dierenwelzijn. Een aantal ingrepen bij dieren zijn nu of binnenkort niet meer mogelijk. Bij varkens betekent dat een verbod op koudmerken en neusringen. Bij paarden is er geen mogelijkheid meer om het al bestaande verbod op het afknippen van staarten te ontwijken. In Frankrijk mag het afknippen van staarten nog wel. De staatssecretaris verbiedt vanaf nu het tentoonstellen van paarden zonder staart en daardoor is het voor paardeneigenaren niet meer interessant om hun paard te couperen.

In dezelfde brief kondigt Van Dam maatregelen aan tegen bijtincidenten, waarop de Dierenbescherming overwegend positief heeft gereageerd. Daarnaast bevestigt het schrijven van de bewindsman dat er binnenkort een zelfstandig houdverbod komt. Daarmee kan dierenbeulen verboden worden nog langer huisdieren te hebben. Als laatste wordt het in de veehouderij bij bepaalde vormen van financiering verplicht om te voldoen aan de criteria van 1 ster Beter Leven Keurmerk.