Succes: minister kondigt snavelkapverbod leghennen aan!

Na lang wachten is afgelopen week duidelijk geworden dat minister Carola Schouten (Landbouw) vasthoudt aan het verbod op snavelkappen voor leghennen. De sector had wederom om uitstel gevraagd, maar gelukkig gaat de bewindsvrouw daar niet in mee. Dat betekent dat dit het laatste jaar is waarin de snavels van leghennen mogen worden ‘behandeld’. Dat gebeurt nu vooral nog met kippen die in kooien worden gehouden. Na 1 januari is het daar dus ook verboden.
Succes: minister kondigt snavelkapverbod leghennen aan!

De Dierenbescherming heeft jarenlang voor een verbod geknokt. Feitelijk is dat er al sinds 1996 (!), maar de pluimveesector kreeg de gelegenheid om technische en economisch haalbare alternatieven te ontwikkelen. Aanvankelijk gold de ontheffing voor vijf jaar, maar deze is sindsdien keer op keer verlengd. Ook nu heeft de sector weer gelobbyd voor uitstel en werd alles van stal gehaald om maar onder een wettelijke bepaling uit te komen. Zo werd onlangs nog gesteld dat via IKB-ei het snavelkappen van leghennen wel kon worden geregeld. De Dierenbescherming reageerde daar toen al zeer sceptisch op.

Minderheidsstandpunt
De minister heeft zich op dit dossier laten adviseren door de zogeheten Stuurgroep Ingrepen Pluimvee. Hierin is naast de pluimveesector ook de Dierenbescherming vertegenwoordigd. De Stuurgroep wilde opnieuw vijf jaar uitstel van het snavelkapverbod voor leghennen, maar de Dierenbescherming nam een duidelijk minderheidsstandpunt in. Gelukkig ziet de minister daar de redelijkheid van in.

De minister schreef daarover een brief aan de Tweede Kamer: “De Dierenbescherming wil vasthouden aan het verbod per 1 september 2018, de partijen uit de pluimveesector pleiten voor nogmaals vijf jaar uitstel. Aangezien op dit moment circa 70% van de leghennen al niet meer behandeld wordt aan de snavel vanwege de marktvraag vanuit Duitsland, acht ik het vanuit dierenwelzijnsoogpunt verantwoord om het verbod voor deze groep in te laten gaan. Ook in andere landen worden leghennen onbehandeld gehouden. Ik ben mij ervan bewust dat dit het nodige vergt van diverse pluimveehouders. Ik wil het gesprek aangaan met de pluimveesector op welke manier ik de pluimveehouders die nog geen ervaring hebben met het houden van onbehandelde hennen inhoudelijk kan ondersteunen, ook om dierenwelzijnsproblemen te voorkomen”.

Naar verwachting zal de Tweede Kamer met de minister nog een debat hebben over het voorgenomen snavelkapverbod. De Dierenbescherming gaat ervan uit dat de Kamer het verbod zal steunen, maar zal dit scherp in de gaten houden.

Niet verantwoord
Helaas is er een aantal groepen dieren waarbij het stoppen met snavelkappen nog niet verantwoord is. Met dit advies van de Stuurgroep is de Dierenbescherming het wél eens, anders zouden bijvoorbeeld kalkoenen elkaar enorm kunnen verwonden. Voor deze dieren wordt het verbod op snavelbehandeling vijf jaar uitgesteld. Het gaat naast kalkoenen om legouder en -grootouderdieren, de moederdieren van trager groeiende vleeskuikens, vaderdieren uit de vermeerderingssector én om eendagskuikens voor de export.

Met name voor die laatste groep lijkt de gekozen ontheffing wrang, maar de redenering is dat je de diertjes beter in Nederland kunt behandelen met de relatief weinig ingrijpende infraroodmethode dan dat dat in het buitenland stukken minder diervriendelijke wijze gebeurt. Overigens is de vrijstelling niet voor alle eendagskuikens nodig. Ongeveer 13 miljoen van de jaarlijks circa 44 miljoen geëxporteerde eendagskuikens worden nog aan de snavel behandeld.