Supermarkten onduidelijk over welzijn vis

Vissenwelzijn is niet of nauwelijks onderdeel van het beleid van supermarkten, visserij- en viskwekerijwetgeving en bestaande viskeurmerken. 'Troebel zicht op vissenwelzijn' is dan ook de veelzeggende titel van een vandaag gepubliceerd onderzoeksrapport van bureau Questionmark, gemaakt in opdracht van de Dierenbescherming. De onderzoekers stellen dat het ontbreken van informatie over vissenwelzijn het aannemelijk maakt dat het hiermee niet goed is gesteld. Volgens de Dierenbescherming gaat het dan om de lijdensweg van de dieren tijdens onder meer de vangst, de kweek, het transport en de onverdoofde slacht.
Supermarkten onduidelijk over welzijn vis

De Dierenbescherming wil naar aanleiding van het nieuwe rapport zo snel mogelijk met de supermarkten in gesprek om concrete doelen op te stellen voor verbeteringen op het gebied van vissenwelzijn. Supermarkten kunnen het verschil maken door een ondergrens te bepalen voor het welzijn van vissen die in hun schappen liggen. Daarnaast moeten supermarkten volledige productinformatie verstrekken zodat de consument een verantwoorde keuze kan maken. Dit laatste is nu online lang niet altijd het geval.

Juiste informatie ontbreekt

Steeds meer consumenten bestellen online hun boodschappen, maar juist hier is de productinformatievoorziening onvolledig, blijkt uit de inventarisatie van Questionmark. Voor vissen die in het wild worden gevangen, moet de consument kunnen zien om welke vissoort het gaat, waar de vissen vandaan komen en hoe deze dieren zijn gevangen. Zo kan de consument beoordelen of de vissoort niet wordt overbevist of is gevangen met vistuig dat schadelijk is voor het milieu en de dieren die daarin leven. Voor kweekvis is het benoemen van de herkomst en de soort verplicht. Uit het onderzoek van Questionmark blijkt dat deze informatie voor slechts 40% van de producten die online worden verkocht beschikbaar is.

Regenboogforel.

Supermarkten bepalen de ondergrens van dierenwelzijn

Verder blijkt dat een kwart van de online beschikbare producten niet is gecertificeerd. In Nederland bestaan diverse keurmerken waarvan de eisen indirect bijdragen aan vissenwelzijn. Het keurmerk MSC stelt geen eisen aan dierenwelzijn, maar de supermarkten hebben nu vooral MSC-gecertificeerde producten met wild gevangen vis in de schappen liggen. “Supermarkten spelen een centrale rol in de keuze van consumenten, door te zorgen voor een zo diervriendelijk mogelijk visschap. In dat schap vind je dan viskeurmerken die overbevissing voorkomen en zoveel mogelijk producten van lokale visserij. Daarnaast hebben supermarkten de verantwoordelijkheid om volledige productinformatie te verstrekken zodat de consument bewust kan kiezen", aldus Lisanne de Boer, woordvoerder bij de Dierenbescherming.

Tonijn.

Bereidheid tot gesprek en verbetering

De eerste reacties van supermarkten zijn bemoedigend. Een groot deel van de reagerende supermarkten is van mening dat vissenwelzijn meer aandacht verdient. Sommige zijn daar achter de schermen al met de Dierenbescherming mee bezig en willen hierover verder in gesprek gaan.