Teloorgang weidegang: wetgeving nodig

Het is de hoogste tijd om ook regels ter bescherming van melkkoeien in de wet op te nemen. Programmamanager Veehouderij Bert van den Berg van de Dierenbescherming heeft dit in een zogeheten ronde tafelgesprek aan de Tweede Kamer duidelijk gemaakt.

Volgens de Dierenbescherming steken steeds meer melkveebedrijven de grens van extensieve naar intensieve veehouderij over. Allerlei stimulerende maatregelen hebben niet kunnen verhinderen dat inmiddels al 30 procent van de koeien nooit meer een weiland ziet.


Wettelijke regels voor de melkveehouderij moeten daarom in eerste instantie gaan over een verplichte weidegang, hield Van den Berg de Kamerleden voor. "Maar niet alleen voor weidegang moet een wettelijk minimum worden gesteld, dat geldt ook voor andere dierenwelzijnsaspecten, zoals de hoeveelheid loop- , lig- en eetruimte in de stal en de kwaliteit hiervan", zei hij.

Reactie Van Dam teleurstellend

De vaste Commissie van Economische Zaken van de Tweede Kamer liet woensdag een keur aan deskundigen opdraven om te reageren op de Initiatiefnota 'Wei voor de koe' van de SP, GroenLinks en D66, waarin ook een verplichting tot weidegang centraal staat. De Dierenbescherming liet duidelijk merken teleurgesteld te zijn over de reactie van staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken op deze nota. Hij vindt initiatieven vanuit de markt voldoende.

Belang van weidegang

"Stimuleren en begeleiden van weidegang blijft belangrijk en het is altijd beter wanneer melkveehouders vanuit hun eigen motivatie - en niet omdat het moet - voor weidegang kiezen", betoogde Van den Berg. Maar gezien het belang van weidegang voor het welzijn van runderen zou al dan niet weiden geen vrije ondernemerskeuze moeten zijn. Net zo min als het vervuilen van het milieu of het blootstellen van werknemers aan gevaren dat zijn. Het zou voor een overheid die zegt bij haar beleid uit te gaan van de intrinsieke waarde van het dier logisch moeten zijn weidegang tot wettelijke norm te verheffen".

In de tussentijd laten we het er als Dierenbescherming niet bij zitten. Zo werken we samen met Natuur & Milieu aan milieu- en dierenwelzijnscriteria om ook voor zuivel een Beter Leven keurmerk in de markt te zetten.