Tien maatregelen voor diervriendelijker aanpak vogelgriep

Elk jaar worden er in Nederland een of meer pluimveebedrijven getroffen door een variant van vogelgriep. Alle pluimvee op deze bedrijven wordt dan 'geruimd', oftewel gedood en vernietigd. De Dierenbescherming vindt dit onacceptabel en komt met een plan voor een diervriendelijker aanpak. Vaccineren en een betere uitloop voor kippen zijn hierbij van groot belang.
Tien maatregelen voor diervriendelijker aanpak vogelgriep

In november 2014 was er een vogelgriepuitbraak op een legkippenbedrijf in het Utrechtse Hekendorp. Voor het eerst in 11 jaar bleek het niet om een milde, maar om een hoog ziekteverwekkende variant van de vogelgriep te gaan. Voor het hele land werden verregaande beperkingen afgekondigd om verspreiding van het virus tegen te gaan. Er werden nog vier besmette bedrijven gevonden en in totaal werden binnen 14 dagen op acht bedrijven maar liefst 22.500 eenden en 322.500 kippen ‘geruimd'.

Vele miljoenen dieren 'geruimd'

Bij de vorige hoog ziekteverwekkende vogelgriepuitbraak in 2003 werden ruim 30 miljoen kippen gedood en vernietigd. De pluimveesector in Nederland moest daarna weer grotendeels opgebouwd worden. En hoewel er veel manieren waren om de pluimveesector weerbaarder te maken tegen de vogelgriep, bijvoorbeeld door grenzen te stellen aan de grootte van pluimveebedrijven en door het ontwikkelen van goede vaccins, ging de pluimveesector toch weer op oude voet verder met schaalvergroting en intensivering. Deze fout kunnen we niet nogmaals maken. Er moet een diervriendelijker aanpak van de vogelgriep komen.

Nota Diervriendelijke aanpak vogelgriepGeef ze een griepprik en een betere uitloop

Diervriendelijker maatregelen

Nu de crisis als gevolg van de vogelgriepuitbraken in november 2014 voorbij is, wil de Dierenbescherming het gesprek met de pluimveesector en de Nederlandse en Europese overheid aangaan om dit keer wel ingrijpende maatregelen te nemen om de pluimveesector weerbaarder te maken tegen de vogelgriep. Vogelgriep is een natuurverschijnsel dat steeds weer terug zal keren. De Dierenbescherming presenteert nu een plan met tien voorstellen. Zo is het van groot belang dat er nu eindelijk een goed vaccin komt tegen vogelgriep. Daarnaast moeten de grote concentraties van de pluimveehouderij rond Barneveld en Venray aangepakt worden. En buitenuitlopen moeten zo ingericht worden dat ze interessant zijn voor kippen, maar juist niet voor watervogels die het griepvirus bij zich kunnen dragen

Pluimveesector duurzamer maken

De Dierenbescherming beseft dat er geen makkelijke oplossingen zijn in de bestrijding van vogelgriep. Toch is het jaar-in-jaar-uit doden van tienduizenden kippen geen optie. Het is belangrijk dat er deze keer goede maatregelen worden getroffen om de pluimveesector in alle opzichten echt duurzamer maken.