Transport kalveren niet langer houdbaar

Kalfjes van amper twee weken oud die bij hun moeder worden weggehaald om negentien uur op transport te gaan. De Dierenbescherming wil dat hier zo snel mogelijk een einde aan komt. Sinds enkele weken voeren we actie en roepen we Stichting Brancheorganisatie Kalversector op om dit leed te stoppen. Inmiddels is het eerste succes van onze actie een feit: de NVWA heeft de export van jonge kalfjes verboden. Dagblad Trouw publiceerde een opinieartikel over dit onderwerp, geschreven door Bert van den Berg, onze programmamanager veehouderij.

Bert van den Berg

Door: Bert van den Berg Programmamanager Veehouderij

Transport kalveren niet langer houdbaar

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verbiedt sinds maandag 21 december 2015 de export van jonge kalfjes over lange afstanden vanwege het ontbreken van veewagens met een goed drinksysteem. De Dierenbescherming reageert enthousiast, omdat dit haar kritiek op deze transporten bevestigt. De kalversector bagatelliseert de zeer serieuze aantijgingen. Met het NVWA-besluit kan zij de kritiek niet langer wegwuiven; transport van jonge kalfjes over lange afstanden is onverantwoord.
Nog geen twee weken voor het NVWA-besluit startte de Dierenbescherming een campagne om de import van nauwelijks veertien dagen oude kalfjes voor de Nederlandse vleeskalverhouderij uit landen als Polen, Litouwen en Ierland te stoppen. De kalfjes zijn veel te jong en fragiel, zitten opeengepakt in de veewagen, worden onderweg blootgesteld aan weer en wind, krijgen niet of nauwelijks te drinken en komen daardoor uitgeput en uitgedroogd in Nederland aan. Geen wonder dat veel kalfjes last hebben van longontsteking en diarree en dat het gebruik van antibiotica in de vleeskalverhouderij onverantwoord hoog ligt. Daarnaast is de kans dat met zo’n transport besmettelijke dierziekten ons land in gesleept worden uitermate reëel. Zo brak mond-en-klauwzeer in 2001 in Nederland uit door een kalvertransport uit Ierland.


Structureel probleem
Joop Atsma, voorzitter van de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) reageert tot nu toe alsof het hier om incidenten gaat; het overgrote deel van de transporten zou aan de wet voldoen. Het exportverbod van de NVWA illustreert het tegendeel en maakt duidelijk dat het hier om een structureel probleem gaat. De kalfjes mogen maar liefst negentien uur vervoerd worden met na negen uur een pauze van één uur om ze te drenken. Veewagens hebben hiertoe drinknippels in de zijwanden, maar de meeste kalfjes kunnen daar in de overvolle wagen niet bij. Bovendien begrijpen ze met hun zuigreflex niet hoe de nippels werken. De NVWA concludeert dan ook: “Het is praktisch niet mogelijk om op deze wijze alle kalveren in een vervoermiddel te laten drinken.” Ook het gebruik van gesloten, klimaatgestuurde veewagens lossen, zoals de sector in het verleden wel eens opperde, de dierenwelzijns- en ziekterisico’s niet op. Dieren komen wellicht wat vitaler aan, maar zullen door hun jonge leeftijd nog steeds uitgeput en uitgedroogd raken. Bovendien stopt de Russische roulette met insleep van gevaarlijke dierziekten dan ook niet.

In het exportverbod ziet de Dierenbescherming een eerste bevestiging van haar gelijk. Wat voor de export geldt, zou ook voor de import moeten gelden. Door de groei van de melkveestapel als gevolg van het eerder dit jaar loslaten van de Europese melkquotering neemt de export van kalveren uit Nederland naar bijvoorbeeld Spanje toe. Des te wranger is het dat aan de andere kant nog steeds jaarlijks bijna een kwart miljoen kalfjes over grote afstanden door Nederlandse bedrijven worden geïmporteerd. Streep die import en export van kalfjes tegen elkaar weg en het gesleep met zeer jonge kalveren kan direct stoppen.

Op voorstellen van de Dierenbescherming om het vervoer van kalveren over lange afstanden te staken is de vleeskalversector tot nu toe niet ingegaan. Vandaar dat de Dierenbescherming momenteel stevig campagne voert om de sector op andere gedachten te brengen. Binnen tien dagen zetten ruim 30.000 mensen al hun handtekening. De actie loopt door tot 10 januari. De druk op de kalversector neemt toe en kan niet zonder gevolgen blijven, zeker na het besluit van de NVWA; hopelijk komt het hierdoor snel tot afspraken.

Bert van den Berg,
programmamanager veehouderij Dierenbescherming

Lees hier de resultaten van onze campagne.