Treed op tegen horror in slachthuizen

Deze week bracht RTL Nieuws verschrikkelijke wantoestanden in de Nederlandse slachthuizen naar buiten. Varkens die gillend en hevig trappelend in een gloeiend heet waterbad verdrinken. Kalveren en schapen die levend worden gevild. RTL vond zelfs een slachthuis dat nog altijd in bedrijf was na tien zware overtredingen in een half jaar.
Treed op tegen horror in slachthuizen

In ruim 2 jaar tijd zijn er bij 19 slachthuizen door de NVWA 48 boetes opgelegd voor misstanden bij het aanvoeren en doden van dieren in Nederland. In totaal zijn er 180 slachthuizen waar varkens, runderen en schapen worden geslacht. Eén slachthuis kreeg maar liefst 11 boetes opgelegd.

Sluiting slachthuizen

Minister Carola Schouten (Landbouw) gaat bekijken of het mogelijk is dat de NVWA eerder overgaat tot sluiting van slachthuizen waar keer op keer misstanden zijn op het gebied van dierenwelzijn. Ook wil ze bekijken of de boetes verder kunnen worden verhoogd om bedrijven die het niet nauw nemen met het dierenwelzijn af te schrikken.

Deze koe is uitgegleden en kan niet meer opstaan. Op zijn kop zitten schaafwonden. (foto uit rapport NVWA)

Eerder ingrijpen en cameratoezicht

De Dierenbescherming roept op tot eerdere sluiting, niet pas nadat er vele malen misstanden worden vastgesteld. De Dierenbescherming pleit ook voor cameratoezicht. Niet alleen de slachterijen zelf maar ook de NVWA moet beschikking over dit beeldmateriaal krijgen. De NVWA moet hiertoe uitgerust worden met juridische bevoegdheden, computersoftware en het nodige personeel om de beelden snel en efficiënt te analyseren en op te treden. Dit staat ook in onze brief aan de Tweede Kamer uit maart 2017.

Naming en shaming

Bedrijfsnamen van de betreffende slachterijen worden nu niet vrijgegeven door de NVWA. De Dierenbescherming wil dat bij dit soort wantoestanden de namen van de slachthuizen onmiddellijk bekend worden gemaakt, om de druk op de slachterijen te verhogen en zodat consumenten een bewuste keuze kunnen maken.