Tweede Kamer wil verbod op import en handel doorgefokte dieren

De Tweede Kamer stemde in met een motie van PvdD, VVD en CDA om onderzoek te doen naar een verbod op de import en handel in dieren met schadelijke uiterlijke kenmerken. Voorbeelden zijn dieren met te kleine schedels, extreem korte snuiten en skeletafwijkingen.

Tweede Kamer wil verbod op import en handel doorgefokte dieren

Erfelijke aandoeningen

Dit soort extreme kenmerken komen bij honden, katten, konijnen, vogels, vissen en andere gezelschapsdieren voor en veroorzaken vaak ernstig dierenleed. Denk aan levenslange benauwdheid door een te korte snuit, aanhoudende hoofdpijn door een te kleine schedel, gebitsproblemen, oogziektes en huidaandoeningen.
Hoewel schadelijke fokpraktijken met gezelschapsdieren in ons land verboden zijn, gebeurt het in Nederland nog steeds illegaal, daarnaast kunnen deze dieren nu nog vrij uit het buitenland geïmporteerd en verhandeld worden. Honden met extreem korte snuiten, zoals de Franse buldog en de mopshond zijn nog steeds immens populair. Buitenlandse fokkers en handelaren maken daar gebruik van. Dat vindt ook de Dierenbescherming een kwalijke zaak.


Ruim meerderheid

De motie kon op veel steun rekenen. Alle fracties van de Tweede Kamer, behalve het FvD, stemden voor de motie. Een brede coalitie van dierenartsen en dierenbeschermingsorganisaties waaronder de Dierenbescherming en andere partijen die samenwerken onder de naam ‘Fairdog’, juichen de motie ook toe. Samen pleitten wij eerder dit jaar al voor een import- en handelsverbod voor deze dieren. Een fokverbod zet weinig zoden aan de dijk als er nog wel ‘zieke’ dieren ons land in komen en verhandeld mogen worden.

Fairdog

De samenwerkende partijen in Fairdog streven naar honden die op gezonde wijze gefokt worden, zonder extreme uiterlijkheden die tot narigheid leiden. Het weren van import- en handel van zieke dieren is een van de stappen die daaraan bij gaat dragen. Toch is er een lange weg te gaan. Begin 2017 pleitte de Dierenbescherming bij de toenmalige staatssecretaris op dit beleidsterrein voor betere wet- en regelgeving met de petitie ‘Stop foute puppyhandel’. Er zit gelukkig ook vooruitgang in: sinds afgelopen november zijn er meer regels gekomen voor de identificatie en registratie voor honden (I&R). Dat maakt duidelijk waar een dier vandaan komt en bemoeilijkt illegale hondenhandel.

Voor een gezonde, sociale hond

We zijn deelnemer aan het platform Fairdog, waar je op termijn terecht kunt voor tips en een betrouwbaar aanbod. Kijk ook eens bij het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG) voor advies bij de aanschaf van een hond.

Lees tips van het LICG