'Uilen horen niet in de woonkamer'

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft op 13 maart in samenwerking met de (dieren)politie uilen en roofvogels in beslag genomen. Het ging in totaal om 13 dieren. De vogels zaten grotendeels in de woonkamer bij een inwoner van de stad Breda. De manier waarop de vogels werden gehouden was totaal ongeschikt. Zo zaten ze onder andere in veel te kleine kooien. De bewoner is een bekende van de LID en de politie. Er loopt nog een strafzaak in hoger beroep tegen hem waarbij er ook al roofvogels in beslag zijn genomen. De man zal zich moeten verantwoorden op het politiebureau en tegen hem wordt ook nu weer proces verbaal opgemaakt.
'Uilen horen niet in de woonkamer'

De politie kwam de vogels op het spoor toen ze voor een niet gerelateerd strafbaar feit de woning van de Bredanaar binnengingen. In de woonkamer bleek een groot aantal uilen te zitten. Bij deze ontdekking schakelden ze de LID en (dieren)politie in. De dieren bleken in erg kleine kooien of aan een koord op een zogenaamde sprengel (soort roofvogelstandaard) te zitten. De vogels hadden veel te weinig bewegingsruimte, ze konden amper hun vleugels strekken. Uilen zijn overigens terriroriale dieren, dus zoveel dieren dicht bij elkaar kunnen voor extra stress zorgen. Het wettelijk verplichte drinkwater was voor geen van de dieren beschikbaar. Ook in de tuin zaten vogels. Een Oehoe en twee woestijnbuizerds. Hun huisvesting was ook te klein en bovendien vervuild.

Een Amerikaanse torenvalk . De huisvesting was te klein en bovendien vervuild.

Huisvesting uilen en roofvogels

"Uilen en roofvogels horen niet in een woonkamer", zegt onze inspecteur Eduard. "De dieren moeten volgens de wetgeving gehuisvest worden zodat aan hun fysiologische behoeftes (eten, drinken, vliegen, ruimte) wordt voldaan en waarbij ze hun natuurlijke gedrag zo veel mogelijk kunnen uitoefenen. Dit soort dieren hoort, als je ze al wilt houden, in een voliere met een minimale inhoud van 12m3 zodat de dieren in ieder geval een stukje kunnen doorvliegen en op een goede manier gehuisvest zijn". Alleen al op basis van de minimale ruimte die per dier noodzakelijk is, was wel duidelijk dat dit niet te realiseren was in of bij het adres en zijn de dieren in beslag genomen.