Update: laatste groep schone zwanen vrijgelaten

Een maand na het rampzalige olielek in Rotterdam, werd op maandag 23 juli de laatste groep schoongemaakte zwanen vrijgelaten. Daarmee kan de noodlocatie bij de Maeslantkering in Hoek van Holland worden afgebouwd. Bijna 500 zwanen zijn gered.
Update: laatste groep schone zwanen vrijgelaten

Ruim vier weken geleden botste tankschip Bow Jubal tegen de steiger in de Rotterdamse Petroleumhaven. Door het olielek raakten honderden zwanen besmeurd met olie. Er ontstond een grootschalige reddingsactie, waarbij grote groepen zwanen werden gevangen. Onze dierenambulances (en partnerorganisaties) reden talloze keren heen en weer om zwanen naar de tijdelijke opvanglocatie bij de Maeslantkering te brengen. Hier werden de vogels schoongemaakt, konden ze tot rust komen en kregen ze de tijd om te herstellen. De afgelopen weken werden de schoongemaakte en aangesterkte zwanen in groepjes vrijgelaten. Gisteren was het laatste groepje zwanen aan de beurt.

Ruim een maand geleden begon 'Operatie Schone Zwaan'.

Revalideren bij Vogelklas Karel Schot

Veertien zwanen moeten nog even wachten op hun vrijheid. Zij waren er dermate slecht aan toe dat ze meer tijd nodig hebben om te herstellen. Ze verblijven bij Vogelklas Karel Schot om te revalideren.

Vervuilde oevers en kades

De zwanen zijn bij verschillende locaties losgelaten. De laatste groep gleed bij Numansdorp het water in. Inmiddels is ook bekend dat het havenbedrijf in Rotterdam de olie in het water heeft opgeruimd. Helaas zijn de oevers en kades in het Botlekgebied nog niet overal olievrij en duren de schoonmaakwerkzaamheden naar verwachting nog een aantal maanden. Rijkswaterstaat meldde dat ecologen de zwanenpopulatie in het gebied komende tijd blijven monitoren. Als zij besmeurde zwanen signaleren, worden deze wederom gevangen en naar een vogelopvangcentrum gebracht. De kans op besmeurde zwanen is echter klein, want de olie is hard geworden. Voor nu zijn we vooral blij dat alle schone zwanen hun oude leventje weer kunnen oppakken.

Bijna 500 zwanen zwemmen weer schoon en vrij rond.