Veetransport niet verboden maar wel vervroegd

Veetransport is normaal al een ramp voor dieren, maar tijdens de hitte dezer dagen een ware uitputtingsslag. Vandaar dat de Dierenbescherming deze week vroeg om een vervoersverbod. Helaas is dat niet gehonoreerd, maar er is wel besloten om de inspecteurs van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) vanaf vier uur 's ochtends dieren te laten keuren voordat ze vervoerd worden.

Normaal gebeurt die keuring later op de dag. Het vervroegen van de veetransporten is in ieder geval beter dan helemaal niets doen. Inspecteurs van de NVWA letten sowieso extra op het welzijn van dieren, zo belooft de organisatie. "Niet alleen bij reguliere controles van transporten, maar ook als ze onderweg zijn of boerderijen bezoeken", zegt een woordvoerder.

Dieren in stallen overlijden door hitte

Het is wel heel wrang om te moeten constateren dat er desondanks momenteel meer dieren in de stallen overlijden door de hitte dan normaal. Dat heeft kadaververwerker Rendac bevestigd. Ook hier wordt volgens de Dierenbescherming weer duidelijk hoe slecht de huisvesting van dieren in de vee-industrie is. Deze week riepen we in de media ook op kritisch naar onder meer wedstrijden met dieren te kijken. Dit heeft ertoe geleid dat veel evenementen, vooral met paarden, zijn aangepast of in zijn geheel niet doorgaan. Een verstandig besluit vinden wij!